Skip to Content

Zakoni

Verzija prilagođena za štampanje
PROPISI IZ OBLASTI ENERGETIKE
ZAKONI
Zakon o energetici
Zakon o električnoj energiji
Zakon o gasu
Zakon o nafti i derivatima nafte
Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o osnivanju kompanije za prenos električne energije
Zakon o osnivanju nezavisnog operatora sistema

 

ZAKON O ENERGETICI
Zakon o energetici (Službeni glasnik RS, broj 49/9)
Vrh stranice
ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI
Zakon o električnoj energiji - prečišćeni tekst (Službeni glasnik RS, br. 8/8)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik RS, br. 34/9)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik RS, br. 92/9)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (Službeni glasnik RS, br. 1/11) 
 Vrh stranice
ZAKON O GASU
Zakon o gasu (Službeni glasnik RS, br. 22/18)
 
Vrh stranice
ZAKON O NAFTI I DERIVATIMA NAFTE
Zakono nafti i derivatima nafte (Službeni glasnik RS, br. 36/9)
Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o nafti i derivatima nafte (Službeni glasnik RS, br. 102/12)
 Vrh stranice
ZAKON O PRENOSU, REGULATORU I OPERATORU ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH
Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 07/02)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 13/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 76/9)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 1/11)
Vrh stranice
ZAKON O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH
Zakon o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 35/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 76/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 20/14)
Vrh stranice
ZAKON O OSNIVANJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BiH
Zakon o osnivanju nezavisnog operatora sistema u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 35/04)