Skip to Content

Obavještenja

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje el. energije iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u
15.04.2019. 
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske je na 110. redovnoj sjednici, održanoj 15. aprila 2019. godine, u Trebinju, utvrdila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji...

Obavještenje o održavanju 110. redovne sjednice

Postavljeno u
09.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 110. redovnu sjednicu u ponedeljak, 15. aprila 2019. godine...

Obavještenje o Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije - MHE "Kruševo Brdo"

Postavljeno u
05.04.2019.
PURE ENERGY d.o.o. Кotor Varoš, podnijelo je dana 21.02.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Кruševo Brdo"...

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta Pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom

Postavljeno u

05.04.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 109. redovnoj sjednici održanoj 5. aprila 2019. godine utvrdila Nacrt pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom...

Obavještenje o podnesenom Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje - MHE "Podivič"

Postavljeno u
04.04.2019.
Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga "BUК", podnio je dana 21.01.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske Trebinje Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Podivič"...

Obavještenje o utvrđivanju Nacrta odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Postavljeno u
29.03.2019.
Regulatorna komsija za energetiku Republike Srpske je, na 108. redovnoj sjednici, odžanoj 29. marta 2019. godine, utvrdila Nacrt odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji...

Obavještenje o održavanju 109. redovne sjednice

Postavljeno u
29.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 109. redovnu sjednicu u petak, 5. aprila 2019. godine...

Obavještenje o održavanju 108. redovne sjednice

Postavljeno u
22.03.2019.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske obavještava javnost da će održati 108. redovnu sjednicu u petak, 29. marta 2019. godine...

Obavještenje o uvrđivanju Nаcrta dоzvоlе zа prоizvоdnju еl. еnеrgiје u МHE "Gоvzа B-G-1-Јеlеč" i održavanju opšte rasprave

Postavljeno u

22.03.2019.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе je nа 107. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 22.03.2019. gоdinе u Тrеbinju utvrdilа Nаcrt dоzvоlе...

Syndicate content