Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-233-4/19
Datum: 6.6.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o  podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji  (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje 
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u 
solarnim elektranama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 20. maja 2019. godine od privrednog društva „Metering Solutions“ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i konsalting, Banja Luka primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja se planira proizvoditi u proizvodnim postrojenjima MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“. Instalisana snaga u oba proizvodna postrojenja pojedinačno je 49,5 kW, planirana godišnja proizvodnja 65.000 kWh, a navedeno je da je planirani početak rada 30. novembar 2019. godine. 
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su oba zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletna, a sva potrebna dokumentacija dostavljena je neposredno na protokol Regulatorne komisije 20. maja 2019. godine, i to se smatra datumom kompletiranja zahtjeva. 
Na osnovu člana 31. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ovim putem obavještavamo da su zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MSE „MS Solar 1“ i MSE „MS Solar 2“, kompletni.

                                                                                           

 Predsjednik

                                                                                      Vladislav Vladičić