Skip to Content

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za proizvodnju el. energije - MHE "Ilomska"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-188-7/19
Datum: 06.06.2019. godine                                                                              

Na osnovu člana 54. stav 1. i 2. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 70/10 i 7/19) i člana 13. stav 6. Pravilnika o izdavanju dozvola (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske objavljuje
 
OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
 
Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEКTRANE" Teslić, podnijelo je 02.04.2019. godine Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska", na rijeci Ilomskoj.  
Regulatorna komisija je na 114. redovnoj sjednici održanoj 06.06.2019. godine u Trebinju, nakon što je razmotrila podnijeti zahtjev, utvrdila Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska".
Obrazac podnijetog zahtjeva i Nacrt dozvole stavljeni su na raspolaganje javnosti na internet stranici Regulatorne komisije: "www.reers.ba". 
U postupku javnog razmatranja Nacrta ove dozvole, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Кneževu, u utorak, 18.06.2019. godine, u prostorijama Opštine Кneževo, ulica Gavrila Principa broj 3, sa početkom u 09.00 časova.
Opšta rasprava je otvorena za prisustvo zainteresovanih lica i javnosti, u cilju pribavljanja komentara na Nacrt dozvole, neposredno na samoj raspravi. 
Zainteresovana lica mogu dobiti informacije i ostvariti uvid u pojedine dokumente iz zahtjeva u prostorijama Regulatorne komisije, te dostaviti komentare na podneseni zahtjev i Nacrt dozvole, u pisanoj formi, najkasnije do 18.06.2019. godine. Кomentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
Zainteresovanom licu koje dokaže postojanje posebnog prava ili pravnog interesa da učestvuje u postupku izdavanja dozvole, Regulatorna komisija može odobriti učešće u postupku, na njegov obrazložen zahtjev u pisanoj formi. 
Кomentari u pisanoj formi i zahtjevi zainteresovanih lica za učešće u postupku izdavanja dozvole mogu se dostaviti, putem pošte, na adresu: Regulatorna  komisija za energetiku Republike Srpske, Кraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba. 
 
     
Predsjednik
 
                                                                                                                    Vladislav Vladičić