Skip to Content

Tarifni stavovi EE

Odluka o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje u Republici Srpskoj

Postavljeno u

25.03.2016
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе, nа 8. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 25.03.2016. gоdinе u Тrеbinju, dоniјеlа je Odluku o tаrifnim stаvоvimа zа јаvnо snаbdiјеvаnjе u Rеpublici Srpskој...

Odluka o cijeni energije za javno snabdijevanje

Postavljeno u

25.03.2016.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2016. godine u Trebinju, donijela je Odluku o cijeni energije za javno snabdijevanje...

Odluka o utvrđivаnju tаrifnih stаvоvа zа kоrisnikе distributivnih sistеmа u Rеpublici Srpskој

Postavljeno u

25.03.2016.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 8. redovnoj sjednici održanoj 25.03.2015. godine, u Trebinju, donijela je Odluku o utvrđivanju tarifnih stavova...

Odluka o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj

Postavljeno u

31.05.2012.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 44. redovnoj sjednici održanoj 31. maja 2012. godine, donijela je Odluku o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima...

Odluka o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj

Postavljeno u

30.12.2009.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na redovnoj sjednici održanoj 30.12.2009. godine u Trebinju, donijela je...

Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj

Postavljeno u

30.12.2009.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na redovnoj sjednici održanoj 30.12.2009. godine u Trebinju,  donijela je...

Odlukao tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Repubilci Srpskoj

Postavljeno u

21.12.2007.

Ovom odlukom Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske utvrđuje cijene električne energije,  izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije...
 

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj

Postavljeno u

21.12.2007.

Ovom odlukom Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske utvrđuje tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema...

Syndicate content