Skip to Content

Kontakt

Verzija prilagođena za štampanje

 KONTAKT

 REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
 ULICA KRALJICE JELENE ANŽUJSKE BR. 7
 89101 TREBINJE

ŽIRO RAČUN: 5550090026695723 kod Nove banke AD Banja Luka
JIB: 4401866200008


Radno vrijeme: 7:30 - 15:30 h
 

 KONTAKT

Zajednički kontakt RERS regulator@reers.ba +387 59 272 400
Fax RERS    +387 59 272 430
Sekretar Regulatorne komisije  Aleksandar Jegdić  ajegdic@reers.ba +387 59 272 400


ČLANOVI

Predsjednik Vladislav Vladičić vvladicic@reers.ba +387 59 272 400
Član Dr Mihajlo Travar mtravar@reers.ba +387 59 272 400
Član Mr Predrag Aškrabić paskrabic@reers.ba  +387 59 272 400
Član Dr Nedeljko Sredić nsredic@reers.ba +387 59 272 400
Član Brano Tokanović btokanovic@reers.ba +387 59 272 400

SEKTORI
Šef sektora za licence i tehničke poslove Nebojša Sušić nsusic@reers.ba +387 59 272 411
Šef sektora za tarife i tržište Nada Ćeranić nceranic@reers.ba  +387 59 272 417
Šef pravnog sektora Milan Kovačina mkovacina@reers.ba  +387 59 272 408
Šef sektora za finansijske i  administrativne poslove Dr Velinka Tomić vtomic@reers.ba +387 59 272 415