Skip to Content

Aktivnosti u toku

Verzija prilagođena za štampanje
Trebinje, 7. jun 2019.
 
 
SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 114. (stotinučetrnaestoj) redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 113. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. maja 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesene je Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
3. Nakon razmataranja zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj, podnosioca Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa ''SARAJEVO-GAS'' Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom Akcionarskog društva za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Кruševo Brdo'', podnosioca privredno društvo ''PURE ENERGY“ d.o.o. Кotor Varoš, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Кruševo Brdo" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Grabovica'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY-R'' d.o.o. Bratunac,  doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Grabovica" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Mlečva'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY-R'' d.o.o. Bratunac,  doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Mlečva" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "ILOMSКA" na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo "ELING MHE" D.O.O. Teslić,  utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.

8. Nakon razmatranja novog prijedloga, donesena je Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.


Trebinje, 24. maja 2019.

 
SAOPŠTENJE
 
 
Regulatorna komisija za energetiku na 113. (stotinutrinaestoj) redovnoj sjednici, održanoj 23. maja 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 112. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 14. maja 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, utvrđen je Nacrt izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom i donesen je Zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, podnosioca ''ALUMINA'' d.o.o. Zvornik, donesen je Zaključak kojim se odbacuje zahtjev izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom, kao neuredan.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Malu hidroelektranu ''Podivič'', privrednog društva ''Buk'' d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Кruševo Brdo'', podnosioca ''PURE ENERGY'' d.o.o. Кotor Varoš, donesen je Zaključak da se odloži odlučivanje za jednu od narednih sjednica.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Vidović Draga iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, donesen je Zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Vidović Draga, kojim se osporava račun za  neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Gornjih Podgradaca, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, donesen je Zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija  zahtjev za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Jablanice – Gornji Podgradci, kojim se osporava račun za  neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja žalbe na uslove ugovora o priključenju Male hidroelektrane ''STUDENA'', podnosioca  privredno društvo ''Eling male hidroelektrane'' d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje kojim se usvaja žalba privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić na uslove ponuđenog ugovora o priključenju Male hidroelektrane "Studena" na elektrodistributivnu mrežu. 

 

Trebinje, 14. maja 2019.
 
SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 112. (stotinudvanaestoj) redovnoj sjednici, održanoj 14. maja 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 111. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. aprila 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Podivič“, podnosioca „Buk“ d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Podivič" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu „Torič 2“, podnosioca „PPA“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Torič 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u kogenerativnom proizvodnom postrojenju na biomasu "FAGUS", podnosioca "FAGUS" d.o.o. Кotor Varoš, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom kogenerativnom postrojenju na biomasu „Fagus“.
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Pilipović Duška iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Pilipović Duška iz Banje Luke kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu, kao neosnovan.

 

Trebinje, 23. aprila 2019.
 

SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 111. (stotinujedanaestoj) redovnoj sjednici, održanoj 22. aprila 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 110. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 15. aprila 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, donesen je Pravilnik o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom.
3. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluk o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Studena 2", podnosioca Društva sa ograničenom odgovornošću ''GM ENERGIJA'' Teslić,  doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Studena 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Vrbas 2", podnosioca privredno društvo "HYDRO VRBAS" d.o.o. Zvornik, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Vrbas 2“.

Trebinje, 16. aprila 2019.


SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 110. (stotinudesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 15. aprila 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 109. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 05. aprila 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, donesen je Pravilnik o promjeni snabdjevača prirodnim gasom.
3. Nakon razmatranja, utvrđen je Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Podivič", privrednog društva ''BUК'' d.o.o. Istočno Sarajevo, donesen je zaključak da se zatraže dodatne informacije i dokumentacija od podnosioca zahtjeva.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Кruševo brdo'', privrednog društva ''PURE ENERGY'' d.o.o. Кotor Varoš, donesen je zaključak da se zatraže dodatne informacije od nadležnog ministarstva.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "NikolaTesla 1", podnosioca privredno društvo "ETMax" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak kojim se odbacuje zahtjev podnosioca "ETMax" a.d. Banja Luka za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Nikola Tesla 1", zbog nekompletnosti.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Nikola Tesla 2", podnosioca privredno društvo "ETMax" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak kojim se odbacuje zahtjev podnosioca "ETMax" a.d. Banja Luka za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Nikola Tesla 2", zbog nekompletnosti.
8. Nakon razmatranja planirane godišnje proizvodnje električne energije proizvedene u sistemu podsticaja, donesena su rješenja kojima je utvrđena planirana neto godišnja proizvodnja u proizvodnim postrojenjima kako slijedi: 
8.1. Maloj hidroelektrani "Žeželja", privrednog društva "Mega Elektrik" a.d. Laktaši, 
8.2. Maloj solarnoj elektrani "Džungla", privrednog društva “Džungla“ društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu, sport, rekreaciju, informisanje i marketing iz Doboja;
8.3. Maloj solarnoj elektrani "Fratelo 2", privrednog društva "Fratello trade" Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka;
8.4. Solarnoj elektrani "Martić", Samostalni privrednik "Solarna energija Martić", vlasnik Gordana Martić, Derventa;
8.5. Solarnoj elektrani "Neutron 1", privrednog društva "MPM Energy" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom "export - import" Trn, Laktaši;
8.6. Maloj solarnoj elektrani "Novakovići", privrednog društva "Besjeda" d.o.o. Banja Luka;
8.7. Maloj solarnoj elektrani "Solar 1", privrednog društva "Solar 1" društvo sa ograničenom odgovornošću Bileća;
8.8. Maloj solarnoj elektrani "Tesla 1", privrednog društva "Tesla" d.o.o. Modriča;
8.9. Maloj solarnoj elektrani "Verano", privrednog društva "VERANO MOTORS" d.o.o. Banja Luka;
8.10. Maloj solarnoj elektrani "Woll", privrednog društva ETMax d.o.o. Banja Luka;
8.11. Fotonaponskoj solarnoj elektrani 37 kWp, privrednog društva Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "059" d.o.o. Bileća;
8.12. Maloj solarnoj elektrani "Madra 1", privrednog društva "Madra" d.o.o. Čelinac;
8.13. Maloj solarnoj elektrani "Madra 2", privrednog društva "Madra" d.o.o. Čelinac i
8.14. Solarnoj fotonaponskoj elektrani "Podgrab 1", Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "M FARM" d.o.o. Pale.
 
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Pilipović Duška iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, utvrđen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i donesen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Pilipović Duška iz Banje Luke kojim osporava Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.

 


Trebinje, 5. aprila 2019.


SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 109. (stotinudevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 108. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 29. marta 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o snabdijevanju posljednjeg izbora prirodnim gasom i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Govza BG-1''', podnosioca privredno društvo ''ELEКTROS'' d.o.o. Banja Luka.
4. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u Društvu sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEКTRANE" Teslić i prijedloga rješenja, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Fotonaponska solarna elektrana "250 kWp Bratunac’’, podnosioca privredno društvo "GREEN ENERGY-R" d.o.o. Bratunac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Fotonaponskoj solarnoj elektrani 250kWp Bratunac.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bileća 1'', privrednog društva ''ETMah'' d.o.o. Banjaluka, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bileća 1“.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bileća 2'', privrednog društva ''ETMah'' d.o.o. Banjaluka, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bileća 2“.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bileća 3'', podnosioca Usluge ''GEONOVA'' Goran Maletić, s.p. Banjaluka, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bileća 3“.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bileća 4'', podnosioca Usluge ''GEONOVA'' Goran Maletić, s.p. Banjaluka, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bileća 4“.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bilećanka 1'', podnosioca Milana Dunđera iz Bileće, doneseno je rješenje o o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bilećanka 1“.

11. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Bilećanka 2'', podnosioca Milana Dunđera iz Bileće, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „Bilećanka 2“.


 

Trebinje, 29. marta 2019.
 
SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 108. (stotinuosmoj) redovnoj sjednici, održanoj 29. marta 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 107. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. marta 2019. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o utvrđivanju regulatorne naknade za 2019. godinu.
3. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom, privrednog društva ''ALUMINA'' d.o.o. Zvornik, donesen je zaključak da se od podnosioca zahtjeva još jednom zatraži dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.
5. U okviru ove tačke dnevnog reda, nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnih prava, doneseni su zaključci o odbacivanju zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnim postrojenjima kako slijedi:
- Mala solarna elektrana "Bileća'', podnosioca "Solar 1" d.o.o. Bileća,
- Mala solarna elektrana "Tatić-solar", podnosioca "Tatić Trade" d.o.o. Srbac,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "MS-Solar 1", podnosioca "Metering Solutions" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "MS-Solar 2", podnosioca "Metering Solutions" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "Besjeda 1", podnosioca "Besjeda" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "Besjeda 2", podnosioca "Besjeda" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "Sunce 1", podnosioca "Bare-com" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "Sunce 2", podnosioca "Bare-com" d.o.o. Banja Luka,
- Mala solarna elektrana Mala solarna elektrana "Imako", podnosioca "Imako" a.d. Banja Luka ,
zbog nekompletnosti.
 Trebinje, 22. marta 2019.
 
SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 107. (stosedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 19. marta 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 106. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 19. marta 2019. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je Pravilnik o izgradnji direktnih gasovoda.
3. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o promjeni snabdjevača prirodnim gasom i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
4. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u MH "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
5. Nakon razmatranja zahtjeva, utvrđen je nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Govza BG-1''', podnosioca privredno društvo ''ELEКTROS'' d.o.o. Banja Luka i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
6. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''STOPANI 2'', podnosioca privredno društvo ''Energija vode'' d.o.o. Banja Luka.
7. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana ''Budisavlje'', podnosioca privredno društvo ''ETMah'' d.o.o. Banja Luka.
8. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Tromeđa 1'', podnosioca privredno društvo ''Tromeđa SBB'' d.o.o. Čelinac.
9. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Tromeđa 2'', podnosioca privredno društvo  ''Tromeđa SBB'' d.o.o. Čelinac.
10. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''ETMah 3'', podnosioca privredno društvo ''ETMah'' d.o.o. Banja Luka.
11. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''ETMah 4'', podnosioca privredno društvo ''ETMah'' d.o.o. Banja Luka.
12. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Torič 3'', podnosioca privredno društvo "Tabaković" d.o.o. Bileća.
13. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 4'', podnosioca privredno društvo "Solar 1" d.o.o. Bileća.

14. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Živanović Draga kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje kao neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da se naplaćeni novčani iznos, po osnovu izdatih računa za utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu benzinske pumpe "Petrić", krajnjeg kupca ''Petrić'' d.o.o. Vršani, u periodu neovlašćene potrošnje na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva, uračuna prilikom naplate u obračun neovlašćene potrošnje. 


Trebinje, 21. marta 2019.

 
 
SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 106. (stošestoj) redovnoj sjednici, održanoj 20. marta 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 
 
D N E V N I    R E D
 
1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 106. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 8. marta 2019. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je Pravilnik o certifikaciji operatera transportnog sistema za prirodni gas.
3. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snadbdjevača.
4. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje za izdavanje dozvole za izgradnju sljedećih proizvodnih objekata:
 zahtjev za izadavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane   „Dubac“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Džinov do“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Rupari“ i
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Кučajnica“,
donesen je zaključak da će se pomenuti zahtjevi privrednog društva „EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje, rješavati jednom postupku. 
 
Takođe je donesen zaključak da se odbacuju pomenuti zahtjevi privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje kao nepotpuni.
 
5. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnim postrojenjima kako slijedi:
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Dubac“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Džinov do“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Rupari“ i
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Кučajnica“.
donesen je zaključak da će se zahtjevi privrednog društva „EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje rješavati u jednom postupku.
Takođe je donesen zaključak da se odbijaju pomenuti zahtjevi privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o Nevesinje kao neosnovani.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''STUDENA 2'', privrednog društva ''GM ENERGIJA'' d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Studena 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije

7. Nakon razmatranja prijedloga zaključka o održavanju formalne rasprave u postupku rješavanja spora po zahtjevu Savić Predraga iz Čelopeka, Grad Zvornik, koga zastupa punomoćnik Dragan J. Gotovac, advokat iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, donesen je zaključak o održavanju formalne rasprave u postupku rješavanja spora.


 

Trebinje, 8. marta 2019.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 105. (stopetoj) redovnoj sjednici, održanoj 8. marta 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I    R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 104. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. februara 2019. godine u Trebinju.
 2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izgradnji direktnog gasovoda i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje kojim se odbija  zahtjev Dakić Dragoja iz Gradiške, kojim osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.

 


Trebinje, 28. februara 2019.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 104. (stočetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 27. februara 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I   R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 103. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 20. februara 2019. godine u Trebinju.
 1. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje na podsticaj proizvodnje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''TORIČ 1'', podnosioca ''SOLAR TORIČ'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana "Torič 1".
 1. Nakon razmatranja prijedlogа rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''Potkozarje'' a.d. Gradiška, protiv Mješovitog holdinga "ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Privrednog društva POTKOZARJE A.D. Gradiška iz Gradiške, u vezi sa korekcijom obračuna utrošene električne energijе zbog pogrešne primjene obračunske konstante kao neosnovan.

 


Trebinje, 20. februara 2019.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 103. (stotrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 20. februara 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 102. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 7. februara 2019. године у Требињу.
 2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o certifikaciji operatera transportnog sistema za prirodni gas i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 3. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''TORIČ 1'', privrednog društva ''SOLAR TORIČ'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Torič 1" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
 5. Nakon razmatranja zahtjevа za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Bočac 2'', podnosioca Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje - ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Bočac 2“.
 6. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere u privrednom društu ''RAFINERIJA NAFTE'' a.d. Brod, doneseno je rješenje o preuzimanju mjera nakon obavljene nadzorne provjere.
 7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Dakić Dragoje iz Gradiške, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d.  Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Dakić Dragoja iz Gradiške kojim osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju iz Gradiške kojim osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao  neosnovan.

Trebinje, 12. februara 2019.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 102. (stodrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. februara 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I    R E D

1.      Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 101. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. januara 2019. godine u Trebinju.

2.      Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje  kojim se utvrđuje da dozvole za obavljanje djelatnosti u sektoru prirodnog gasa važe do 23.03.2020. godine, a koje su izdate rješenjima Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

3.      Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Bočac 2'', privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Bočac 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

4.      Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Cer'', podnosioca Mićić Dragomira iz Zvornika, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani "Cer".

5.      Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana ''Medoš'', podnosioca privredno društvo „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Medoš“.

6.      Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana ''Glavica'', podnosioca privredno društvo „BBB“ d.o.o. Šipovo, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“.

7.      Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Eko energetika 1'', podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 1“.

8.      Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Eko energetika 2'', podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 2“.

9.      Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Eko energetika 3'', podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 3“.

10.  Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Eko energetika 4'', podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 4“.

11.  Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Eko energetika 5'', podnosioca privredno društvo „ViZ-Zaštita“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Eko energetika 5“.

Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''Potkozarje'' a.d. Gradiška, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Privrednog društva POTKOZARJE A.D. Gradiška iz Gradiške u vezi sa korekcijom obračuna utrošene električne energije zbog pogrešne primjene obračunske konstante na mjernom mjestu kao neosnovan


Trebinje, 22. januara 2019.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 101. (stotinuprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 22. januara 2019. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I    R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojeni:
 • Zapisnik sa 99. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 26. decembra 2018. godine, u Trebinju
 • Zapisnik sa 100. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. decembra 2018. godine, u Trebinju
 1. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o utvrđivanju privremene regulatorne naknade za 2019. godinu.
 2. Nakon razmatranja nacrta, donesena su rješenja o izmjenama dozvola za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa i dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa.
 3. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''TESLA 4'', privrednog društva ''TESLA''  d.o.o. Modriča, donesen je zaključak kojim se odbacuje kao neuredan zahtjev privrednog društva ''TESLA'' d.o.o. Modriča, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Tesla 4''.
 4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''SUNCE 1'', privrednog društva ''BUILDING''  d.o.o. Trebinje,  doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sunce 1“
 5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''KLOBUČARICA'', privrednog društva "STRAJKO – INŽENJERING" d.o.o. Trebinje, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Klobučarica".
 6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''MILJACKA'', privrednog društva ''GREEN ENERGY'' d.o.o. Pale, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Miljacka".
 7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''KRUPAC'', privrednog društva ''SAS'' d.o.o. Priboj, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Krupac".
 8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Babić Radmile iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, da zbog utvrđene neispravnosti brojila, proizvođača ''ČAJAVEC'', izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije metodom procjene, prema potrošnji električne energije u periodu kada je mjerenje bilo ispravno.
 9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Đukić Mića iz Bijeljine, zastupanog po punomoćniku Draganu Gavriću, advokatu iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Đukić Mića kojim se osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. Nalaže se MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, da snosi troškove izmještanja ovog mjernog mjesta na stub distributivne mreže, te da  odobri Đukić Mića za iznos ovih troškova.
 10. Nakon razmatranja zahtjeva za omogućavanjem raspolaganja osnovnim sredstvima privrednog društva ''LjBILJE'' d.o.o. Ljubinje, a koja se koriste za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije od strane Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, doneseno je rješenje kojim se nalaže privrednom društvu Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, da isključi sa elektrodistributivne mreže trafostanicu TS 10/04 kV zv. "Gumara" u Ljubinju i da istovremeno sa drugog dijela elektrodistributivne mreže obezbijedi napajanje električnom energijom krajnjim kupcima koji su se napajali sa ove trafostnice i to u roku od 60 dana od dana prijema ovoga rješenja, te da u ovom roku obavijesti Regulatornu komisiju o izvršenju ovoga rješenja.
 11. Nakon razmatranjem zahtjeva mještana sela Izgori, Mjesna zajednica Vrba, opština Gacko, za preduzimanje aktivnosti na razvoju distributivne mreže i omogućavanja pristupa distributivnoj mreži, na distributivnom području Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, doneseno je rješenje kojim se nalže privrednom društvu Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, da obezbijedi uslove za priključenje standardnim priključkim na distributivnu mrežu objekata zainteresovanim licima iz mjesta Izgori, MZ Vrba, opština Gacko, u roku od šest mjeseci od dana prijema ovoga rješenja, te da u ovom roku obavijesti Regulatornu komisiju, o izvršenju ovoga rješenja.

Trebinje,  28. decembra 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 100. (stotoj) redovnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I   R E D

 1. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj хidroelektrani ''Bočac 2'', podnosioca Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje - ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad.
 2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Hidroelektranа ''Bogatići – Nova'', podnosioca Mješoviти holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrodistribicija'' a.d. Pale. doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Hidroelektana "Bogatići Nova".
 3. Donesen je Zaključak kojim se obustavlja postupak po zahtjevu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora. Donesen је Zaključak kojim se obustavlja postupak po Zahtjevu za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sunce 2“ privrednog društva „Building“ d.o.o. Trebinje, zbog odustanka od zahtjeva.
 4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''VIZION'' d.o.o. Rogatica, protiv Мјешовитог холдинга "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev пrivrednog društva ''VIZION'' d.o.o. Rogatica kojim osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju te se ovaj račun, kao neosnovan, stavlja van snage.

Trebinje, 28. decembra 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 99. (devedesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 27. decembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne naldežnosti te je donijela odluke kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 99. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. децембра 2018. године, у Требињу.
 2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o izdavanju dozvola.
 3. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o  javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.
 4. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
 5. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o usvajanju Metodologije za obračun regulatorne naknade.
 6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u Republici Srpskoj, podnosioca privredno društvo ''ZVORNIK STAN'' a.d. Zvornik, doneseno je rješenje o давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва A.D. "Зворник-стан"Зворник.
 7. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je zaključak o pokretanju postupka izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti transporta prirodnog gasa i dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa.

Trebinje, 14. decembra 2018.

SAOPŠTENJE 

Regulatorna komisija za energetiku na 98. (devedesetosmoj) redovnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I    R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 97. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 7. decembra 2018. godine, u Trebinju.
 2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izmjenama dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gaso
 3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Hidroelektrani „Bogatići - Nova“, podnosioca Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribicija“ a.d. Pale.
 4. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Hidroelektranu „Bogatići - Nova“, podnosioca Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribicija“ a.d. Pale.
 5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Hidroelektrani „Bočac 2“, podnosioca Mješoviti holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“a.d. Mrkonjić Grad, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogenereciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''ETMah 2'', podnosioca ''ETMah'' d.o.o. Banjaluka, donesen je zaključak kojim se odbacuje zahtjev privrednog društva „ETMax“ d.o.o. Banja Luka za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca kao obnovljivog izvora energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „ETMax 2“, zbog nekompletnosti.
 7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Babić Radmile iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, da zbog utvrđene neispravnosti brojila, izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije metodom procjene, prema potrošnji električne energije u periodu kada je mjerenje bilo ispravno.

 


Trebinje, 10. decembra 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 97. (devedesetsedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. decembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I    R E D

 1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 96. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. novembra 2018. godine, u Trebinju.
 2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 3. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Prvilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
 4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''BLC 2'', podnosioca Visoka škola „Banja Luka College“ Banja Luka, doneseno je rješenje о odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarnа elektrana „BLC 2“,
 5. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Demićka'', podnosioca privredno društvo „DSM Elektrus“ d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje о produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energijе у Maloj hidroelektrani „Demićka“.
 6. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Golubača'', podnosioca privredno društvo ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška, doneseno je rješenje о produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Golubača“.
 7. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Sitonija'', podnosioca privredno društvo ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška, doneseno je rješenje о produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije у Maloj hidroelektrani „Sitonija“.
 8. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Ljubinje ZJ 142 kWp'', podnosioca Janković Zorana iz Banja Luke, doneseno je rješenje o odobravanju oreliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Ljubinje ZJ 142kWp“.
 9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Budisavlje'', podnosioca privredno društvo "EtMax" d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje о оdobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Budisavlje“
 10. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Elektro Doboj - Teslić'', podnosioca MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, doneseno je rješenje о odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana „Еlektro Doboj - Тeslić“.

 


Тrеbinjе, 28. nоvеmbrа 2018.

 

SАОPŠТЕNЈЕ

Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku nа 96. (dеvеdеsеtšеstој) rеdоvnој sјеdnici, оdržаnој 28. nоvеmbrа 2018. rаzmаtrаlа је i аnаlizirаlа pitаnjа iz rеgulаtоrnе nаdlеžnоsti tе је dоniјеlа оdlukе kаkо sliјеdi:

DNЕVNI RЕD

1. Nаkоn rаzmаtrаnjа, usvајеn је Zаpisnik sа 95. rеdоvnе sјеdnicе Rеgulаtоrnе kоmisiје zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе, оdržаnе 8. nоvеmbrа 2018. gоdinе, u Тrеbinju.

2. Nаkоn rаzmаtrаnjа, utvrđеn је nаcrt Prаvilnikа о izdаvаnju dоzvоlа i dоnеsеn је zаklјučаk о оdržаvаnju оpštе rаsrpаvе.

3. Nаkоn rаzmаtrаnjа, utvrđеn је nаcrt rјеšеnjа о izmјеnаmа dоzvоlа zа оbаvlјаnjе dјеlаtnоsti snаbdiјеvаnjа tаrifnih kupаcа prirоdnim gаsоm.

4. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа izdаvаnjе dоzvоlе zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа hidrоеlеktrаnа ''Bоgаtići Nоvа'', pоdnоsiоcа МH ''ЕRS'' МP а.d. Тrеbinjе, ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе, utvrđеn је nаcrt dоzvоlе i dоnеsеn је zаklјučаk о оdržаvаnju оpštе rаsprаvе.

5. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа ''Dеltа'', pоdnоsiоcа SZR ''Dеltа'' s.p. Bоrо Ćоrić Dеrvеntа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrаvаnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Dеltа“.

6. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа hidrоеlеktrаnа ''Drеnоvа'', pоdnоsiоcа ''Ćоrić Dеnаrt'' d.о.о. Prnjаvоr, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u Маlој hidrоеlеktrаni „Drеnоvа“.

7. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа ''Pаvićеvić 1'', pоdnоsiоcа Drаgоslаvа Pаvićеvićа iz Тrеbinjа,  dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Pаvićеvić 1“.

8. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа ''Pаvićеvić 2'', pоdnоsiоcа Drаgоslаvа Pаvićеvićа iz Тrеbinjа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Pаvićеvić 2“.

9. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа ''Тrklја 1'', pоdnоsiоcа Bоža Тrklјe iz Bilеćе, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Тrklја 1“.

10. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа ''Тrklја 2'', pоdnоsiоcа Мirka Тrklјe iz Bilеćе, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Маlа sоlаrnа еlеktrаnа „Тrklја 2“.

11. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа ''Еkо еnеrgеtikа 1'', pоdnоsiоcа ''VIZ- ZАŠТIТА'' d.о.о. Bаnjаlukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа „Еkо еnеrgеtikа 1“.

12. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа ''Еkо еnеrgеtikа 2'', pоdnоsiоcа ''VIZ- ZАŠТIТА'' d.о.о. Bаnjаlukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа „Еkо еnеrgеtikа 2“.

13. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа ''Еkо еnеrgеtikа 3'', pоdnоsiоcа ''VIZ- ZАŠТIТА'' d.о.о. Bаnjаlukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа „Еkо еnеrgеtikа 3“.

14. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа ''Еkо еnеrgеtikа 4'', pоdnоsiоcа ''VIZ- ZАŠТIТА'' d.о.о. Bаnjаlukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа „Еkо еnеrgеtikа 4“.

15. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа оdоbrеnjе prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај prоizоdnjе еlеktričnе еnеrgiје kоrišćеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје ili u еfikаsnој kоgеnеrаciјi u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа ''Еkо еnеrgеtikа 5'', pоdnоsiоcа ''VIZ- ZАŠТIТА'' d.о.о. Bаnjаlukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе о оdоbrеnju prеliminаrnоg prаvа nа pоdsticај zа prоizvоdnju еlеktričnе еnеrgiје u prоizvоdnоm pоstrојеnju Sоlаrnа еlеktrаnа „Еkо еnеrgеtikа 5“

16. Nаkоn rаzmаtаrаnjа priјеdlоgа rјеšеnjа u pоstupku rјеšаvаnjа spоrа pо zаhtјеvu Маriје Мihаl iz Bаnjе Lukе, prоtiv Мјеšоvitоg hоldingа "ЕRS'' - МP а.d. Тrеbinjе - ZP "Еlеktrоkrајinа" а.d. Bаnjа Lukа, dоnеsеnо је rјеšеnjе kојim sе оdbiја zаhtјеv Мihаl Маriје iz Bаnje Lukе kојim sе оspоrаvа rаčun zа nеоvlаšćеnо utrоšеnu еlеktričnu еnеrgiјu оd kао nеоsnоvаn.

17. Nаkоn rаzmаtrаnjа zаhtјеvа zа rјеšаvаnjе spоrа pо zаhtјеvu Drаgа Živаnоvićа iz Dоnjе Тrnоvе, оpštinа Uglјеvik, zаstupаnоg pо punоmоćniku аdvоkаtskа kаncеlаriја ''Stеvаnоvić'' iz Biјеlјinе, prоtiv МH "ЕRS" - МP а.d. Тrеbinjе - ZЕDP "Еlеktrо - Biјеlјinа" а.d. Biјеlјinа, dоnеsеn је zаklјučаk о rјеšаvаnju spоrа u skrаćеnоm pоstupku i utvrđеn је nаcrt rјеšеnjа.


Trebinje,12. novembra 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 95. (devedesetpetoj) redovnoj sjednici, održanoj 9. novembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnika sa 94. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 17. oktobra 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
3. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je zaključak o pokretanju postupaka izmjene dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca prirodnim gasom. 
4. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji za proizvodno postojenje Mala hidroelektrana ''Podivič'', podnosioca privredno društvo ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo.
5. Nakon razmataranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''ALFA MIX'' d.o.o. Lončari, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev privrednog društva ''Alfa Mix" d.o.o. Lončari, kojim se osporava korekcija obračuna isporučene električne energije na datom mjernom mjestu te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina da sačini korekciju obračuna isporučene električne energije.
6. Nakon razmataranja zahtjeva za rješavanje spora Mihal Marije iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Mihal Marije, kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.
7. Nakon razmataranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''VIZION'' d.o.o. Rogatica, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev privrednog društva ''VIZION'' d.o.o. Rogatica, kojim osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, te se ovaj račun, kao neosnovan, stavlja van snage.


Trebinje, 18.oktobar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 94. (devedesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 17. oktobra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 93. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. septembra 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Nacrta Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je Nacrt i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Đurić Steva iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Đurić Steva, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije, kao neosnovan. Takođe se odbacuje zahtjev podnosioca za naknadu materijalne štete.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''ALFA MIX'' d.o.o. Lončari, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev privrednog društva ''Alfa Mix" d.o.o. Lončari, kojim se osporava korekcija obračuna isporučene električne energije na mjernom mjestu koje se nalazi na adresi Lončari bb, Opština Donji Žabar, te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina da sačini korekciju obračuna isporučene električne energije za naznačene vremenske periode.

 


Trebinje, 1.oktobar 2018.

 SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 93. (devedesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 27. septembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 92. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 13. septembra 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Do'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću ''STRAJKO'' Berkovići, doneseno je o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Do".
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''BLC 2'', podnosioca ''BANJA LUKA COLLEGE'' Banja Luka,doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "BLC 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''Novaković 2'', podnosioca Nenada Novakovića iz Banje Luke, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koje koristi obnovljivi izvor energije, Mala solarna elektrana "Novaković 2", podnosioca Nenada Novakovića iz Banje Luke, kao neosnovan.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Grabovička rijeka'', podnosioca Društvo za proizvodnju električne enegrije ''E-promet'' d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana neto godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Grabovička rijeka“, instalisane snage 785 kW, iznosi: "1.840.800" kWh. 
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''EFT Solar'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem ''EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari'' Stanari, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana EFT Solar.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Mitra Pantića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina,, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Pantić Mitra iz Bijeljine od 23.04.2018. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Predraga Savića iz Čelopeka, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Savić Predraga iz Čelopeka od, kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Mirka Stipića iz Bratunca, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina., doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Stipić Mirka kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan.
10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Rabije Buljubašić iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje ODBIJA SE zahtjev Buljubašić Rabije iz Zvornika od 28.05.2018. godine, kojim se osporava Obračun-faktura neovlašćene potrošnje, kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge "Elektro-Jovana" d.o.o. Milići, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev privrednog društva Mala hidroelektrna ''Elektro-Jovana'' d.o.o. Milići, u vezi sa osporavanjem obračuna prekomjerno preuzete reaktivne energije.Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, da podnosiocu zahtjeva izvrši korekciju obračuna prekomjerno preuzete reaktivne električne energije, u periodu kada elektrana nije proizvodila i isporučivala električnu energiju u mrežu.
12. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Vojislava Nikolića iz Vlasenice, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Nikolić Vojislava iz Vlasenice u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom objekta na mjernom mjestu, kao neosnovan.
13. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Steva Đurića iz Modriče, protiv MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, utvrđen je nacrt rješenja kojim se utvđuje nacrt kojim se odbija zahtjev Đurić Steva iz Modriče od 19.05.2018. godine, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije od 10.10.2017. godine u iznosu od 1.246,60 KM za mjerno mjesto broj 26002072, koje se nalazi u objektu u ulici Gajevi bb, Opština Šamac, kao neosnovan. Takođe se odbacuje zahtjev podnosioca za naknadu materijalne štete.

 


Trebinje, 20. septembar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 92. (devedesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 13. septembra 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 91. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 29. avgusta 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne enregije u Termoelektrani ''Stanari'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem ''EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari'' Stanari.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Glavica'', na rijeci Plivi, podnosioca privredno društvo ''BBB'' d.o.o. Šipovo. 
4. Nakon razmatranja zahtjeva, utvrđen je nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Do'', podnosioca privredno društvo ''STRAJKO'' d.o.o. Berkovići i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
5. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Glavica", na rijeci Plivi, privredno društvo "BBB" d.o.o Šipovo.
6. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Medoš", na rijeci Drinjači, podnosioca zahtjeva privredno društvo "Medoš One" d.o.o Banja Luka.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Solarna elektrana ''TORIČ 2'', privrednog društva ''SOLAR TORIČ'' d.o.o. Banjaluka, doneseno je rješenje o o odobravanju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“
8. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''ME-Solar'', privrednog društva ''Monting-Energetika'' d.o.o. Trebinje, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj solarnoj elektrani „ME-solar“
9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''DELTA'', SZR ''DELTA'' Boro Ćorić s.p. Derventa, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Delta“.


Trebinje, 29. avgust 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 91. (devedesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 29. avgusta 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I  R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 90. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. avgusta 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Izvještaja o sprovedenom nadzoru u Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, Akcionarsko društvo Trebinje, kao vršiocu funkcije Operatora sistema podsticaja, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljenog nadzora.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne enregije u Termoelektrani ''Stanari'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem ''EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari'' Stanari, utvrđen je nacrt rješenja i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
4. Nakon razmatranja žalbe Ilić Slavoljuba iz Trebinja u vezi sa izdavanjem elektroenergetske saglasnosti i zaključenjem ugovora o priključenju, doneseno je rješenje kojim se odbija žalba Slavoljuba Ilića iz Trebinja na uslove ponuđenog ugovora o priključenju objekta na elektrodistributivnu mrežu kao neosnovana.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Buljubašić Rabije iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Buljubašić Rabije, kojim osporava Obračun-fakturu neovlašćene potrošnje, kao neosnovan.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Nikolić Vojislava iz Vlasenice, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Nikolić Vojislava u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom, kao neosnovan.

 


Trebinje, 2. avgust 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 89. (osamdesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 2. avgusta 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 88. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 12. jula 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatanja prijedloga, doneseno je o izdavanju dozvole za izgradnju Male hidroelektrane, na rijeci Drinjači, podnosioca privredno društvo ''MEDOŠ ONE'' d.o.o. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Erić Mila iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvajazahtjev Erić Mila kojim osporava račun za neovlaštenu potrošnju električne energije te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da ovaj račun stavi van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da sačini korekcuju obračuna električne enegrije primjenom metode proračuna.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Crnomarković Milorada iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Diljević Bošku, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga ''ERS'' - MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Crnomarković Milorada kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Gašić Milkice iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Gašić Milkice kojim se osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu koje se nalazi u poslovnom prostoru u ulici Petra Preradovića broj 27 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Jevtić Aleksandra iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Jevtić Aleksandra u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije.

 


Trebinje, 16. jul 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 88. (osamdesetosmoj) redovnoj sjednici, održanoj 12. jula 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 87. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 05.07.2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o odobrenju cijena za korišćenje dionice transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak – Karakaj. 
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu ''Incel 2'', podnosioca ''PPA'' d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Incel 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja nakon sudskog odlučivanja, po zahtjevu Gorana Trubarca iz Prijedora, vl. STR "Gogi" Prijedor, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Trubarac Gorana kojim se osporava osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan. Nalaže se Mješovitom holdingu "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Prijedor, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije na mjernom mjestu podnosiocu zahtjeva za period od kada je izvršena kontrola mjernog mjesta pa do dana kada je ustanovljena neovlašćena potrošnja električne energije, na način da obačunsku snagu utvrdi množenjem manje vrijednosti nominalne struje glavnog osigurača ili uređaja za ograničenje snage ili dozvoljenog strujnog opterećenja priključnog voda, sa nominalnim naponom. Takođe se obavezuje Trubarac Goran da Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske, naknadi troškove rješavanja ove upravne stvari, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.


Trebinje, 5. jul 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 87. (osamdesetsedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. jula 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 86. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28.06.2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Karakaj mjerne i regulacione stanice, pokrenutog zahjevom Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo –Pale, donesen je zaključak kojim se ne prihvata zahtjev Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak – Karakaj.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''HIDRAULIKA FLEX 1'', podnosioca ''HIDRAULIKA FLEX'' d.o.o. Laktaši, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev privrednog društva „Hidraulika - Flex“ d.o.o. Laktaši za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Hidraulika-Flex 1“, kao neosnovan.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''HIDRAULIKA FLEX 2'', podnosioca ''HIDRAULIKA FLEX'' d.o.o. Laktaši, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev privrednog društva „Hidraulika - Flex“d.o.o. Laktaši za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Hidraulika-Flex 2“, kao neosnovan.
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora Vujičić Luke iz Banje Luke, protiv protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Vujičić Luke kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da ovoj račun stavi van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da za mjerno mjesto podnosioca izvrši korekciju obračuna isporučene električne energije i to metodom procjene potrošnje ostvarene u periodu nakon ovog datuma, kada je mjerenje električne energije bilo ispravno.
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora privrednog društva ''TRIO TRADE'' d.o.o. Aleksandrovac, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev privrednog društva "Trio Trade" d.o.o. Aleksandrovac kojim se osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.
7. Nakon razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Erić Mila iz Zvornika, protiv protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Erić Mila, kojim osporava račun za neovlaštenu potrošnju električne energije te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da ovaj račun stavi van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina da sačini korekcuju obračuna električne enegrije primjenom metode proračuna.


Trebinje, 29. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 86. (osamdesetšestoj) redovnoj sjednici, održanoj 28. juna 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojeni su zapisnici sa:
a. 84. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 21.06.2018. godine u Trebinju i
b. 85. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22.06.2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za odobrenje cijena za korišćenje transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahtjevu podnosioca "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo – Pale, donesen je zaključak o odlaganju donošenja odluke za narednu sjednicu.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, po zahtjevu privrednog društva ''INTEH'' d.o.o. Banja Luka. 
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Glavica'', podnosioca Privredno društvo za proizvodnju, prenos, distribuciju i prodaju električne energije ''BBB'' d.o.o. Šipovo, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Medoš'', podnosioca privrednog društva ''MEDOŠ ONE'' d.o.o. Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave. 
6. Nakon razmatranja prijedloga, donesen je zaključak o održavanju formalne rasprave u postupku po zahtjevu Đukić Mića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Gašić Milkice iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak o održavaanju opšte rasprave i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Gašić Milkice kojim se osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.


Trebinje, 22. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 85. (osamdesetpetoj) redovnoj sjednici, održanoj 22. juna 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja prijedloga odluke o provođenju tarifnog postupka i održavanju formalne rasprave u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu transportnog sistema Karakaj mjerne i regulacione stanice, po zahtjevu privrednog društva "GAS PROMET" a.d. Istočno Sarajevo – Pale, donesena je odluka o provođenju tarifnog postupka i održavanju formalne rasprave u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu transportnog sistema Karakaj mjerne i regulacione stanice.

2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Ispod Kušlata'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije "ETA-ENERGY" Zvornik, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Ispod Kušlata“.

3. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Kruševo brdo'', podnosioca ''PURE ENERGY'' d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Kruševo brdo“

4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Crnomarković Milorada iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Bošku Diljeviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Crnomarković Milorada kojim osporava Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.

5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''BODAXCO IMPEX'' d.o.o. Bijeljina, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora privrednog društva ''BODAXCO IMPEX'' d.o.o. Bijeljina za korekciju obračuna utrošene električne energije. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije.

6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Marjanac Milana iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Marjanac Milana, kojim traži napajanje električnom energijom njegovog objekta u ulici Karađorđeva broj 207 u Banjoj Luci, kao neosnovan.

 


Trebinje, 22. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 84. (osamdesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 21. juna 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajeni su: 
 Zapisnik sa 82. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 07.06.2018. godine i 
 Zapisnik sa 83. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 08.06.2018. godine. 
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Ispod Kušlata'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije "ETA-ENERGY" Zvornik, doneseno je rješenje o izdavanju kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

3. Nakon razmatranja zahtjeva za oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, po zahtjevu privrednog društva ''INTEH'' d.o.o. Banja Luka, utvrđen je nacrt rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine

4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 1'', podnosioca ''TITANIUM POWER'' d.o.o. Kozarska Dubica, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Solarna elektrana ''Solar 1'', instalisane snage 49,92 kWp, iznosi: "62.700 kWh", umjesto: "55.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-564-5/13/R-77-18, od 30. januara 2014. godine.

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Prnjavor 1'', podnosioca ''AUTO IN'' a.d. Prnjavor, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Prnjavor 1", instalisane snage 26,88 kWp, iznosi "27.300", umjesto: "29.793" kWh od čega:
a) "20.300 kWh", umjesto: "20.293 kWh", za premiju za električnu energiju koju koristi za vlastite potrebe,
b) "7.000 kWh", umjesto: "9.500 kWh", za obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za višak planirane proizvodnje,,k
kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-457-8/13/R-77-17 od 30. januara 2014. godine

6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Fratelo 1'', podnosioca ''FRATELLO TRADE'' a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Fratelo 1'', instalisane snage 42,75 kWp, iznosi: "43.500 kWh", umjesto: "55.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-447-13/13/R-77-26, od 30. januara 2014. godine.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Solarna fotonaponska elektrana ''Rafinerija ulja Modriča'', podnosioca Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet derivata nafte ''Rafinerija ulja Modriča'', doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije, koja se koristi za vlastite potrebe, za proizvodno postrojenje Solarna fotonaponska elektrana "Rafinerija ulja Modriča", instalisane snage 110,25 kWp, iznosi: "127.900 kWh", umjesto: "116.200 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-634-7/13/R-77-27, od 30. januara 2014. godine.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''BLC'', podnosioca Visoka škola ''Banja Luka College'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "BLC", instalisane snage 20,16 kWp, iznosi: "21.500 kWh", umjesto: "26.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-140-10/14/R-82-99, od 10. aprila 2014. godine.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Glamočani'', podnosioca Visoka škola ''Banja Luka College'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Glamočani", instalisane snage 9,6 kWp, iznosi: "8.400 kWh", umjesto: "12.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-158-8/14/R-82-102, od 10. aprila 2014. godine.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''BORIK'', podnosioca ''Nestro Petrol'' a.d. Banja Luka. doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Borik'', instalisane snage 12,25 kWp, iznosi: "14.000 kWh", umjesto: "18.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-196-10/14/R-83-118, od 23. aprila 2014. godine.
11. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikanoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2'', podnosioca ''TITANIUM POWER'' d.o.o. Kozarska Dubica, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Solarna elektrana ''Solar 2'', instalisane snage 49,68 kWp, iznosi: "44.900 kWh", umjesto: "60.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-388-5/14/R-90-248, od 10. septembra 2014. godine.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3'', podnosioca ''TITANIUM POWER'' d.o.o. Kozarska Dubica, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da planirana godišnja proizvodnja električne energije za proizvodno postrojenje Solarna elektrana ''Solar 3'', instalisane snage 49,5 kWp, iznosi: "46.600 kWh", umjesto: "60.000 kWh", kako je utvrđeno Rješenjem broj 01-389-3/14/R-90-250, od 10. septembra 2014. godine.
13. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Torič 1'', podnosioca ''Solar Torič'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 1“.
14. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Torič 2'', podnosioca ''Solar Torič'' d.o.o. Banjaluka, doneseno je rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“.

 


Trebinje, 8. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 83. (osamdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 8. juna 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Bočac 2'', po zahtjevu Mješovitog holdinga "Elektroprivreda RS" – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće ''Hidroelektrane na Vrbasu'' akcionarsko društvo Mrkonjić Grad.
2. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''MEDNA'', privrednog društva ''L.S.B. ELEKTRANE'' d.o.o. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Živanović kojim traži da se oslobodi obaveze plaćanja obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na njegovom mjernom mjestu, kao neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije. 
4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Vujičić Luke iz Banje Luke, protiv protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen ja nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Vujičić Luke kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da ovoj račun stavi van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da za mjerno mjesto podnosioca izvrši korekciju obračuna isporučene električne energije. 
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''TRIO TRADE'' d.o.o. Aleksandrovac, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev privrednog društva "Trio Trade" d.o.o. Aleksandrovac kojim se osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.


Trebinje, 7. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 82. (osamdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. juna 2018. razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajeni su: 
 Zapisnik sa 80. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 01.06.2018. godine i 
 Zapisnik sa 81. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 01.06.2018. godine. 
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Medna'', po zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću ''L.S.B. ELEKTRANE'' Banja Luka. 
3. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Medna'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću ''L.S.B. ELEKTRANE'' Banja Luka.
4. Ponovno razmatranje zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''USTIPRAČA'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu ''HIDROINVEST'' Rogatica.
5. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GLAVICA'', privrednog društva ''BBB'' d.o.o. Šipovo.
6. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''MEDOŠ'', privrednog društva ''MEDOS ONE'' d.o.o. Banja Luka.


Trebinje, 1. jun 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 81. (osamdesetojprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 1. juna 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Mjedenik'', podnosioca Male hidroelektrane ''MARVEL'' d.o.o. Kalinovik, donesen je zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "Mjedenik" na rijeci Neretvi, privrednog društva Male hidroelektrane "Marvel" d.o.o. Kalinovik, kao nepotpun
2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DUB'', privrednog društva ''Hidroinvest'' d.o.o. Rogatica, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Dub“
3. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Marjanac Milana iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Marjanac Milana iz Banje Luke, kojim traži napajanje električnom energijom njegovog objekta kao neosnovan.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''BODAXCO IMPEX'' d.o.o. Bijeljina, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora privrednog društva ''BODAXCO IMPEX'' d.o.o. Bijeljina za korekciju obračuna utrošene električne energije. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije.

 


Trebinje, 1. jun 2018.

SAOPŠTENJE


Regulatorna komisija za energetiku na 80. (osamdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 1. juna 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 79. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 16. maja 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efiksanoj kogeneraciji.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''PODIVIČ'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Podivič“.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ‘’DUB’’, po zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu ''HIDROINVEST'' Rogatica, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Dub"
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ‘’DUB’’, podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu ''HIDROINVEST'' Rogatica, doneseno je o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Dub" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ‘’USTIPRAČA“, podnosioca Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu ''HIDROINVEST'' Rogatica, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ustiprača" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Bokarić Koja iz Dervente, protiv Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ Derventa, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Bokarić Koje iz Dervente kojim osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju te se ovaj račun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ Derventa, da mjerno mjesto u roku od 15 od dana prijema ovoga rješenja, te da o tome bez odlaganja obavijesti Regulatornu komisiju.


Trebinje, 16. maj 2018.

SAOPŠTENJE
 
Regulatorna komisija za energetiku na 79. (sedamdesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 16. maja 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnika sa 78. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 10. maja 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne enregije u Maloj hidroelektrani ''DUB'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju električne energije i trgovinu ''HIDROINVEST'' Rogatica, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''Glavica'', podnosioca Privredno društvo za proizvodnju, prenos, distribuciju i prodaju električne energije ''BBB'' d.o.o. Šipovo, donesen je zaključak kojim se odbacuje zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane "Glavica" na rijeci Plivi, kao nepotpun.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', podnosioca Mješoviti holding ''Elektroprivreda RS'' – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće ''Hidroelektrane na Vrbasu'' akcionarsko društvo Mrkonjić Grad, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''MEDNA'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću ''L.S.B. ELEKTRANE'' Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Knežević Nenada iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Knežević Nenada, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije, kao neosnovan.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Grmuša Pantelije iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Grmuša Pantelije, kojim osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora po zahtjevu Živanović Drage iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Živanović Drage kojim traži da se oslobodi obaveze plaćanja obračuna neovlašćeno utrošene električne energije na njegovom mjernom mjestu kao neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije.
 
 

Trebinje, 14. maj 2018.

SAOPŠTENJE


Regulatorna komisija za energetiku na 78. (sedamdesetosmoj) redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. U okviru ove tačke dnevnog reda, ponovo je razmotren prijedlog rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Čegar Sima iz Zalužana zajedno sa komentarima za koje je utvrđeno da su bili blagovremeni, a nisu razmotreni na 77. redovnoj sjednici. Nakon razmotranja ovog predmeta, doneseno je konačno rješenje kojim se odbija zahtjev Čegar Sima kao neosnovan. Regulatorna komisija je donijela i zaključak da se rješenje u ovom predmetu sa 77. redovne sjednice ne dostavlja strankama, kako ne bi proizvelo pravne posljedice te se smatra da ovo rješenje nije doneseno. 
Nakon razmatranja, donesen je zaključak kojim je usvojen Zapisnik sa 77. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 19. aprila 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efiksanoj kogeneraciji i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva u vezi sa postupkom promjene snabdjevača električnom energijom privrednog društva ''Energy Financing Team'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje kojim se nalaže privrednom društvu Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, korisniku dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema ovoga rješenja, korisniku elektrodistributivne mreže krajnjem kupcu "Energy Financing Team" d.o.o. Bileća, ponudi prijedlog Ugovora o pristupu distributivnoj mreži. Takođe se nalaže privrednom društvu Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, da sačini standardizovane ugovore o pristupu elektrodistributivnoj mreži, u skladu sa propisima.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Fotonaponska elektrana 240 kW ''Vodičevo'', Aleksandra Ljiljka iz Donjeg Vodičeva, opština Novi Grad, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Ljiljak Aleksandra za produženje trajanja preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem neakumulisane energije sunca, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Fotonaponska elektrana 240 kW „Vodičevo“, kao neosnovan.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Stopani 2'', privrednog društva ''Energija vode'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Stopani 2“
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Tripić Aleksandre iz Doboja, vl. ''Market Tina'', protiv Mješovitog holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ Doboj', doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Tripić Aleksandre kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije, kao neosnovan.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Mićić Stanislava iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Mićić Stanislava, kojim osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije. 
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Milanković Zdenka iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Milanković Zdenka, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije, kao neosnovan
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Aćimović Milorada iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Aćimović Milorada kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije kao neosnovan.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanja spora Bokarić Koja iz Dervente, protiv Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ Derventa, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Bokarić Koje, kojim osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju te se ovaj račun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ Derventa, da mjerno mjesto dovede u tehnički ispravno stanje, u roku od 15 od dana prijema ovoga rješenja, te da o tome bez odlaganja obavijesti Regulatornu komisiju.


Trebinje, 20. april 2018.

SAOPŠTENЈE

Regulatorna komisija za energetiku na 77. (sedamdesetsedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 19. aprila 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je zapisnik sa 76. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 12. aprila 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o regulatornoj naknadi za 2018. godinu.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, privrednog društva "LE TRADING BH" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, doneseno je o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine
4. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene u privrednom društvu MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, te prijedloga rješenja o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
5. Nakon ponovnog razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GOVZA B-G-1-Jeleč'', na rijeci Govzi, privrednog društva ''ELEKTROS“ d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da privredno društvo „ELEKTROS“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Banja Luka pravo na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Govza B-G-1-Jeleč“ za ukupnu planiranu neto godišnju proizvodnju može ostvariti. 
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Čemerno'', na rijeci Trtorišnici, privrednog društva ''STRAJKO-INŽENjERING“ d.o.o. Trebinje, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Čemerno“
7. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Bočac 2'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Bočac 2“.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''BOGATIĆI NOVA'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Hidroelektrani „Bogatići Nova“.
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Gojković Andrije iz Trebinja, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro Hercegovina" a.d. Trebinje, RJ "Elektrodistribucija" Trebinje, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Gojković Andrije iz Trebinja, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage.
10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Bubić Gorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bubić Gorana iz Banje Luke kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Brkić Radenka iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Brkić Radenka iz Banje Luke kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Knežević Nenada iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Knežević Nenada iz Banje Luke kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije kao neosnovan.
13. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Grmuša Pantelije iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Grmuša Pantelije kojim osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


Trebinje, 13. april 2018.

SAOPŠTENJE


Regulatorna komisija za energetiku na 76. (sedamdesetšestoj) redovnoj sjednici, održanoj 12. aprila 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojeni su zapisnici sa:
• 74. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 27. marta 2018. godine u Trebinju i
• 75. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. marta 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Čemerno", privrednog društva "STRAJKO – INŽENjERING" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Čemerno" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Torič 1'', privrednog društva ''Solar Torič'' d.o.o. Banjaluka, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 1“.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Prerad Igora iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Jandrić Nedeljku, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Prerad Igora kojim se osporava Obračun neovlaštene potrošnje i naknade za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Micić Stanislava iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Mićić Stanislava, kojim osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije .
6. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Milanković Zdenka iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Milanković Zdenka kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije, kao neosnovan.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Aćimović Milorada iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se zahtjev za rješavanje spora Aćimović Milorada kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Knežević Nenada iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da će se odluka o ovom zahtjevu donijeti na jednoj od narednih redovnih sjednica.


Trebinje, 28.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 75. (sedamdesetpetoj) redovnoj sjednici, održanoj 28. marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, podnosioca ''LE TRADING BH'' društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.


2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podstacaj proizvodnje električne energije iz obnovljivoh izvora i u efiksanoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Jeleč'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću "PETROL HIDROENERGIJA'' Teslić, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj proizvodnje električne energije, 

3. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Brkić Radenka iz Banje Luke protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Brkić Radenka kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.

4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Čegar Sima iz Zalužana, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak kojim se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Čegar Sima kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije, kao neosnovan. 

5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Tripić Aleksandre iz Doboja, vl. ''Marketa Tina'', protiv Mješovitog holdinga ''Elektroprivreda Republike Srpske'' Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće ''ELEKTRO DOBOJ'' a.d. Doboj, RJ ''Elektro Doboj'', donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Tripić Aleksandre iz Doboja kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije, kao neosnovan.

 


Trebinje, 27.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 74. (sedamdesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 27. marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 73. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 15. marta 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Izvještaja sa opšte rasprave i prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa, donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Jeleč'', podnosioca Društvo sa ograničenom odgovornošću "PETROL HIDROENERGIJA'' Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Jeleč" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidrolektrana ''Žiraja II'', podnosioca "MEGA ELEKTRIK'' Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Žiraja II".
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Balaban Radojke iz Banje Luke, koju zastupa punomoćnik Filip Niškanović, advokat iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Balaban Radojke kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Gojković Andrije iz Trebinja, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro Hercegovina" a.d. Trebinje, RJ "Elektrodistribucija" Trebinje, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Gojković Andrije kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Bubić Gorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bubić Gorana, kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.


Trebinje, 16.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 73. (sedamdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 15.marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 72. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 2. marta 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''INCEL 2'', privrednog društva ''PPA'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut Zahtjevom za produženje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju proizvedenu u Maloj solarnoj elektrani "Incel 2", privrednog društva "PPA" d.o.o. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene kod korisnika dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom Društvo sa ograničenom odgovornošću ''CNG ENERGY'' Banja Luka, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
4. Nakon razmatranja Izvještaja sa redovne nadzorne provjere sprovedene kod korisnika dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom privrednog društva ''ENERGY PRIME'' d.o.o. Trebinje, doneseno je rješenje o preduzimanju mjera nakon obavljene redovne nadzorne provjere.
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Grozdanić Slaviše iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Grozdanić Slaviše kojim se osporava obračun neovlaštene potrošnje i naknade za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
6. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Stevanović Branka iz Donje Pilice, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Stevanović Branka iz Donje Pilice, u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije na mjerom mjestu koje se nalazi u mjestu Donja Pilica br. 166, Grad Zvornik.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Dečković Gorana iz Milića protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Dečković Gorana iz Milića kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije, na mjernom mjestu na adresi Vrtoče bb u Milićima, te se ovaj obračun stavlja van snage Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije na mjernom mjestu. 
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Bojanić Zorana iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bojanić Zorana kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu, koje se nalazi u ulici Ljevčanska br. 34 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, za izdavanje dozvole za izgradnju sljedećih proizvodnih objekata:
 zahtjev za izadavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Dubac“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Džinov do“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Rupari“ i
 zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju Vjetroelektrane „Kučajnica“,
donesen je zaključak da se zahtjevi privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje, rješavaju u jednom postupku.
Takođe je donesen zaključak da se zahtjevi privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje odbacuju kao nepotpuni.

10. Nakon razmatranja zahtjeva privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnim postrojenjima kako slijedi:
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Dubac“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Džinov do“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Cvjetov kuk“,
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Rupari“ i
 zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Vjetrolektrana „Kučajnica“,

donesen je zaključak da se zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije privrednog društva „EOL PRVI“ d.o.o. Nevesinje, rješavaju u jednom postupku.

Takođe je donesen zaključak da se odbacuju zahtjevi za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije privrednog društva "EOL PRVI" d.o.o. Nevesinje, kao nepotpuni.


Trebinje, 2.mart 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 72. (sedamdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 2.marta 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 71. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 26. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "JELEČ", po zahtjevu privrednog društva "PETROL HIDROENERGIJA" d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Jeleč".
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''MESIĆI - NOVA'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Mesići - Nova".
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''MEDNA'', na rijeci Sani, privrednog društva ''L.S.B. ELEKTRANE'' d.o.o. Banja Luka, donesen je zaključak kojim se obustavlja postupak izdavanja, odnosno produženja važenja dozvole za izgradnju.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''SITONIJA'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška. doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Sitonija“
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GOLUBAČA'', privrednog društva ''SETTE ENERGY'' d.o.o. Gradiška, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Golubača“
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Balaban Rade iz Banje Luke, koju zastupa punomoćnik Filip Niškanović, advokat iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, donesen je zaključak da se spor u skraćenom postupku. Takođe je utvrđen nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.

 


Trebinje, 26.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 71. (sedamdesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 26.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 70. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 16. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja, utvrđen je nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tarifnoj metodologiji u sistemu transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila rada distributivnog sistema za prirodni gas, privrednog društva ''SARAJEVO GAS'' a.d. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o o davanju saglasnosti na "Izmjene i dopune Pravila rada distributivog sistema za prirodni gas"
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Opštih uslova za snabdijevanje prirodnim gasom, privrednog društva ''SARAJEVO GAS'' a.d. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o davanju saglasnosti na "Izmjene i dopune Opštih uslova za snabdijevanje prirodnim gasom".
5. Nakon razmatranja Prijedloga za ponavljanje postupaka izdavanja dozvole za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska" od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje o poništavanju rješenje Regulatorne komisije broj 01-213-54/14/R-67-10 od 17.01.2018. godine. Takođe je donesen zaključak o ponavljanju postupka izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ilomska" na rijeci Ilomskoj, instalisane snage 4,8 MW, okončan Rješenjem broj 01-213-54/14/R-67-10 od 17.01.2018. godine
6. Nakon razmatranja prijedloga za ponavljanje postupaka izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" koje koristi obnovljivi izvor energije od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje kojim se poništava Rješenje Regulatrone komisije broj 01-365-16/17/R-60-243 od 25.10.2017. godine i Rješenje broj 01-252-23/14/R-67-11 od 17.01.2018. godine. Takođe je donesen zaključak kojim se ponavlja postupak izdavanja sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" koje koristi obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja Prijedloga za ponavljanje postupaka za odobrenje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa po garantovanoj otkupnoj cijeni za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Ilomska'' od 13.02.2018. godine, privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, zastupanog po Mili Baltić, advokatu iz Banje Luke, doneseno je rješenje kojim se poništava Rješenje Regulatrone komisije broj 01-497-7/17/R-66-300 od 28.12.2017. godine i Rješenje broj 01-245-37/15/R-67-12 od 17.01.2018. godine.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Derventa, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, u vezi sa osporavanjem korekcije obračuna utrošene električne energije, kao neosnovan. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Kovačević Vojislava iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan.
10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Kotur Velimira iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Kotur Velimira iz Banje Luke kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage.

 


Trebinje, 16.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 70. (sedamdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 16.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 69. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 1. februara 2018. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani ''Mesići - Nova'', privrednog društva Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Žiraja II'', podnosioca "MEGA ELEKTRIK'' Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Žiraja II" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidrolektrana ''Crkvina'', privrednog društva ''Tesla'' d.o.o. Modriča, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Crkvina“
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 2''.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3'', privrednog društva ''Solar 1'' d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Solar 3''.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Ilić Slavkice iz Čelinca, kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Grozdanić Slaviše iz Banja Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Grozdanić Slaviše i Mire iz Banje Luke, kojim se osporava Obračun neovlaštene potrošnje i naknade za neovlašteno utrošenu električnu, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Stevanović Branka iz Donje Pilice, Grad Zvornik, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak o održavanju rasrave i utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Stevanović Branka u vezi sa osporavanjem obustave isporuke električne energije.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Dečković Gorana iz Milića protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se zahtjev Dečković Gorana kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, a prema procjeni potrošnje u odgovarajućim budućim obračunskim periodima kada je mjerenje ispravno. 
11. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Bojanić Zorana iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Bojanić Zorana, kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.

 


Trebinje, 2.februar 2018.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 69. (šezdesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 1.februara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 68. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. januara 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Jeleč", po zahtjevu privrednog društva "PETROL HIDROENERGIJA" d.o.o. Teslić, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Ispod Kušlata'', privrednog društva "ETA – ENERGY" d.o.o. Zvornik, donesen je zaključak o obustavljanju postupka zbog odustajanja stranke.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Štedrić'', privrednog društva ''ZEMX'' d.o.o. Srebrenica, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Štedrić“
5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Mlečva'', privrednog društva D.O.O. ''Green Enregy - R'' Bratunac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Mlečva“.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Grabovica'', privrednog društva D.O.O. ''Green Enregy - R'' Bratunac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Grabovica“.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kotur Velimira iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava, kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kovačević Vojislava iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka. donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Kovačević Vojislava kojim se osporava obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora privrednog društva ''ELEKTRON GROUP'' d.o.o. Derventa, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, RJ Derventa, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja.
10. Nakon razmatranja zahtjeva Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo i Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale, donesen je zaključak kojim se usvaja zahtjev Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale i zaključak kojim se usvaja zahtjev Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale

 


Trebinje, 26. januar 2017.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 68. (šezdesetosmojj) redovnoj sjednici, održanoj 25. januara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja usvajen je Zapisnika sa 67. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 17. januara 2018. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''Sportek'', privrednog društva Tvornica obuće ''SPORTEK'' d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Sportek“
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Solar 2'', kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, privrednog društva "Solar 1" d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Solar 2" .
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana ''Solar 3'', kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, privrednog društva "Solar 1" d.o.o. Bileća, doneseno je rješenje o o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje mala solarna elektrana "Solar 3".
5. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu za rješavanje spora privrednog društva ''PILANA ŠAVIJA'' d.o.o. Jezero, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Mrkonjić Grad, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora privrednog društva ''PILANA ŠAVIJA'' d.o.o. Jezero, kojim se osporava korekcija obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju, na mjernom mjestu kao neosnovan.

 


Trebinje, 18. januar 2017.

SAOPŠTENJE

Regulatorna komisija za energetiku na 67. (šezdesetsedmoj) redovnoj sjednici, održanoj 17. januara 2018. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:

D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 66. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 28. decembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja daljih aktivnosti nakon sudskog odlučivanja u vezi sa postupkom izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, izdavanja sertifikata za proizvodno potrojenje i odobrenja prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''ILOMSKA'', na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo ''ELING MALE HIDROELEKTRANE'' d.o.o. Teslić, donesena su nova rješenja u ponovnom postupku te zaključak da se Vrhovnom sudu Republike Srpske podnesu zahtjevi za vanredno preispitivanje predmetnih pravosnažnih sudskih odluka.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o privremenoj regulatornoj naknadi za period 01.01.2018. – 31.03.2018. godine.
4. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je odluka o provođenju tarifnog postupka i održavanju formalne rasprave u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak – Karakaj.
5. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Zapeće", po zahtjevu podnosioca "EHE" društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka.
6. Nakon razmatranja zahtjeva, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Sportek", privrednog društva ''SPORTEK'' d.o.o. Kotor Varoš, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu ''Crkvina'', društva s ograničenom odgovornošću "TESLA" za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, inžinjering i usluge Modriča, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Crkvina" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješanja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Prerad Igora iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Nedeljku Jandriću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga ''ERS'' - MP a.d. Trebinje - ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak o održavanju formalne rasprave.
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Babić Saše iz Banje Luke protiv MH ''ERS'' MP a.d. Trebinje, ZP ''Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Babić Saše kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije. 
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Ilić Slavkice iz Čelinca, protiv Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Ilić Slavkice kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


SAOPŠTENJE

22.12.2017.


Regulatorna komisija za energetiku na 65. (šezdesetpetoj) redovnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D

1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 64. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 13. decembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
3. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj.
4. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
5. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale.
6. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
7. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', na rijeci Vrbas, privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad.
8. Nakon razmatranja prijedloga, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''ULOG'', na rijeci Neretvi, privrednog društva ''EFT HE ULOG'' d.o.o. Kalinovik.


SAOPŠTENЈE

Тrebinje, 13. decembra 2017.


Regulatorna komisija za energetiku na 64. (šezdesetčetvrtoj) redovnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:


D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 63. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 07.12.2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Ugljevik", privrednog društva Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Ugljeviku, 21. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Termoelektrani "Gacko", privrednog društva Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Gacko", akcionarsko društvo Gacko, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Gacku, 20. decembra 2017. godine.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje Mala elektrana ''LIVAČ“, kojim se potvrđuje da ovo postrojenje proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije, podnosioca Zemljoradnička zadruga ''Livač'' p.o. Aleksandrovac, Laktaši, donesen je zaključak da se odloži odlučivanju o ovom predmetu dok se ne izvrše dodatne provjere. 
5. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Babić Saše iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Babić Saše, kojim osporava korekciju obračuna utrošene električne energije te se Knjižna obavijest o ovom obračunu stavlja van snage.


SAOPŠTENJE

7. decembar 2017.

Regulatorna komisija za energetiku na 63. (šezdesettrećoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. decembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 23. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja Izvještaja sa opšte rasprave i prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, donesena je odluka o o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''BOČAC 2'', na rijeci Vrbas, privrednog društva Mješoviti holding ''ERS'' – MP a.d. Trebinje – ZP ''Hidroelektrane na Vrbasu'' a.d. Mrkonjić Grad, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Mrkonjić Gradu, 15. decembra 2017.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''ULOG'', na rijeci Neretvi, privrednog društva ''EFT HE ULOG'' d.o.o. Kalinovik, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o odžravanju opšte rasprave u Kalinoviku, 14. decembra 2017.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''PODIVIČ'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Podivič
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''STUDENA 2'', privrednog društva ''GM ENERGIJA'' d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Studena II“
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao neosnovan.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od 07.07.2017. godine, kojim osporava obračun utrošene električne energije, te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno. 
9. Nakon razmatranja žalbe Samaradžić Marka iz Trebinja, protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje elektroenergetske saglasnosti Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, doneseno je rješenje kojim se usvaja žalba Samardžić Marka iz Trebinja.
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Srpskog pravoslavnog manastira Svete Trojice u Tavni, Donja Trnova, Grad Bijeljina od 18.07.2017. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Đerić Milana iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica., donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenje kojim se odbija zahtjev Đerić Milana iz Šekovića, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Petraš Novaka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Petraš Novaka kojim osporava obračune neovlašćene potrošnje električne energije kao neosnovane. 
13. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Sarić Cvijana iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, donesen je zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Sarić Cvijana kojim osporava korekciju obračuna električne energije kao neosnovan.
14. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Kekić Stane iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt dozvole kojim se usvaja zahtjev Kekić Stane iz Banje Luke kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije te se utvrđuje da je ovaj obračun neosnovan. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da stavi van snage pomenuti obračun neovlašćene potrošnje električne energije. 
15. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Pekić Slavka iz Šekovića, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Vlasenica, Poslovnica Šekovići, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se ODBIJA SE zahtjev Pekić Slavka iz Šekovića od 01.09.2017. godine kojim osporava obračun neovlašćene potrošnje električne energije na mjernom mjestu ED broj 0044032700046000, kao neosnovan.


SAOPŠTENJE

 24. novembar 2017

Regulatorna komisija za energetiku na 62. (šezdesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 23. novembra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen Zapisnik sa 62. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 7. novembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt Pravilnika i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 5. decembra 2017. godine.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Banjaluci, 5. decembra 2017. godine.
4. Nakon rzmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Doboju, 5 decembra 2017. godine.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Bijeljini, 6. decembra 2017. godine.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistrbucija" a.d. Pale, utvrđen je nacrt dozvole i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Palama, 7. decembra 2017. godine.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, utvrđen je nacrt dozvole i zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju, 1. decembra 2017. godine.
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije, te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, kojim osporava korekciju obračuna električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 

10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju kao neosnovan.


Trebinje, 7. novembar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 61. (šezdesetprvoj) redovnoj sjednici, održanoj 7. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvajen je Zapisnik sa 60. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 25. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''Podivič'', privrednog društva ''BUK'' d.o.o. Istočno Sarajevo, donesen je zaključak da se od privrednog društva „Buk“ d.o.o. Istočno Sarajevo, kao podnosioca zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj, zatraži dokaz da je prema nalogu za plaćanje u inostranstvo, izvršio plaćanje datog iznosa, kao i dokaz da se uplaćeni iznos odnosi na opremu koja će se instalisati u MHE „Podivič“. 
3. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Stanojević Stanimira iz Banje Luke, zastupan po punomoćniku Svetozaru P. Ivetiću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku i utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Stanojević Stanimira iz Banje Luke, u vezi sa osporavanjem osnova za obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. 

4. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Cvijanović Petka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postuku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Cvijanović Petka iz Banje Luke od kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec avgust 2016. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom Holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, da sačini korekciju obračuna utrošene električne energije zbog greške u mjerenju na mjernom mjestu prema potrošnji u odgovarajućem vremenskom periodu kada je mjerenje bilo ispravno.


Trebinje, 26. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 60. (šezdesetoj) redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 59. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 5. oktobra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja prijedloga, donesena je Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i rješenje o utvrđivanju troškova rada Operatora sistema podsticaja.

3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu "Ilomska", privrednog društva "ELING MHE" D.O.O. Teslić, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana "Ilomska" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.

4. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DRENOVA'', privrednog društva ''ĆORIĆ DENART'' d.o.o. Prnjavor, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''DEMIĆKA'', privrednog društva ''DSM ELEKTROS“ d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Demićka“

6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana ''GLAVICA'', privrednog društva ''BBB'' d.o.o. Šipovo, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Glavica“.


7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Živanović Draga iz Donje Trnove, opština Ugljevik, zastupanog po punomoćniku advokatska kancelarija ''Stevanović'' iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Živanović Draga iz mjesta Donja Trnova, opština Ugljevik kojim traži da se oslobodi obaveze plaćanja obračuna neovlašćeno utrošene električne energije. Nalaže se MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da sačini novi obračun neovlašćeno utrošene električne energije, na bazi provodnika preko koga je izvršena neovlašćena potrošnja, za period od godinu dana, te da stavi van snage Obračun neovlašćeno utrošene električne energije. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Ugljevik, da uskladi priključenje benzinske pumpe, mjerno u skladu sa izdatom elektroenergetskom saglasnošću, ugovorom o priključenju i deklaracijom o priključenju u roku od 15 od dana prijema ovoga rješenja, te da o tome bez odlaganja obavijesti Regulatornu komisiju.
8. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Talić Svjetlane iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev Talić Svjetlane iz Banje Luke kojim osporava Obračun neovlaštene potrošnje električne energije te se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da ovaj obračun stavi van snage.
9. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Simić Aca kojim osporava korekciju obračuna električne energije te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, da ovaj obračun stavi van snage. 
10. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, donesen je zaključak da se spor rješava u skraćenom postupku. Utvrđen je nacrt rješenja kojim se odbija zahtjev Tešanović Slava iz Kotor Varoši kojim se osporava Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju i Obračun neovlašćene potrošnje i naknade za neovlašćeno utrošenu električnu energiju - kao neosnovan.


Trebinje, 6. oktobar 2017.
 

SAOPŠTENjE
 

Regulatorna komisija za energetiku na 58. (pedesetdevetoj) redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2017. godine, razmatrala je i analizirala pitanja iz regulatorne nadležnosti te je donijela odluke kako slijedi:
 

D N E V N I R E D


1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 58. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. septembra 2017. godine u Trebinju.
2. Nakon razmatranja nacrta Odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, utvrđen je nacrt odluke i donesen je zaključak o održavanju opšte rasprave u Trebinju 18. oktobra 2017.
3. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača", privrednog društva "HIDROINVEST "d.o.o. Rogatica, doneseno je rješenje o o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "Ustiprača.
4. Nakon razmatranja prijedloga rješenja za izdavanje dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići-Nova'', privrednog društva MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, doneseno je rješenje o izdavanju dozvole za izgradnju Hidroelektrane ''Bogatići - Nova'' 

5. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana ''INCEL'', privrednog društva ''PPA'' d.o.o. Banja Luka, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Incel“.

6. Nakon razmatranja informacije o izvršenju rješenja kojim je poništeno rješenje o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju ''MHE Ilomska'' na rijeci Ilomskoj, doneseno je rješnje kojim se nalaže MH "ERS" MP a.d. Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da u roku od 15 dana naloži privrednom društvu ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić da izvrši povrat novčanih sredstava u roku od 30 dana od dana prijema naloga Operatora sistema podsticaja, na ime neosnovano isplaćene premije u garantovanoj otkupnoj cijeni za preuzetu elektičnu energiju proizvedenu u postrojenju Mala hidroelektrana ''Ilomska'', Takođe se nalaže MH "ERS" MP AD Trebinje u funkciji Operatora sistema podsticaja da, ukoliko privredno društvo ''ELING MHE'' D.O.O. Teslić u roku ne ispuni obavezu iz ovoga rješenja, pokrene postupak prinudnog izvršenja pred nadležnim sudom i to u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za povrat novčanih sredstava iz ovoga rješenja.
7. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Đukić Mića iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev za rješavanje spora Đukić Miće iz Bijeljine kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije kao neosnovan. Takođe, MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, je dužna da snosi troškove izmještanja ovog mjernog mjesta na stub distributivne mreže, te se nalaže da odobri podnosioca zahtjeva za iznos ovih troškova
8. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Škorić Danka iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev Škorić Danka iz Banje Luke, kojim osporava obračun utrošene električne energije za mjesec februar 2017. godine te se ovaj obračun stavlja van snage. Takođe se nalaže Mješovitom holdingu "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije, procjenom prema potrošnji električne energije na ovom mjernom mjestu u odgovarajućem vremenskom periodu. 
9. Nakon razmatranja prijedloga rješenja po zahtjevu za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine, zastupanog po punomoćniku Blagiši Lukiću, advokatu iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, doneseno je rješenje kojim se usvaja zahtjev za rješavanje spora Mišić Zorana iz Bijeljine kojim osporava Obračun neregistrovane električne te se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina, da ovaj obračun stavi van snage. Takođe se nalaže MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Bijeljina da izvrši korekciju obračuna utrošene električne energije za period dvije godine unazad od dana otklanjanja greške u mjerenju