Skip to Content

Obavještenje o održavanju 115. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-238-2/19
Datum: 16.06.2019. godine
 
Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 
 
OBAVJEŠTENJE  ZA  JAVNOST
 
da će održati 115. redovnu sjednicu u četvrtak, 20. juna 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Кraljice Jelene Anžujske broj 7.   
    
 
D N E V N I    R E D
 
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 114. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 6. juna 2019. godine, u Trebinju.
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom.
3. Razmatranje prijedloga rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani "ILOMSКA", na rijeci Ilomskoj, podnosioca privredno društvo "ELING MHE" d.o.o. Teslić. 
4. Razmatrnje zahtjeva za izdavanje dozvole za izgradnju Male hidroelektrane ''MILJACКA'', na rijeci Miljacki, podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY'' d.o.o. Pale.
5. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Fotonaponsku solarnu elektranu „BULOZI“, podnosioca Spaić Peđe iz Pala.
6. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj hidroelektrani ''КRUŠEVO BRDO'', podnosioca privredno društvo ''PURE ENERGY'' d.o.o. Кotor Varoš.
7. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj hidroelektrani ''MLEČVA'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY – R'' d.o.o. Bratunac.
8. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj hidroelektrani ''GRABOVICA'', podnosioca privredno društvo ''GREEN ENERGY – R'' d.o.o. Bratunac.
9. Razmatranje zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani ''TORIČ 2'', podnosioca privredno društvo ''PPA'' d.o.o. Banja Luka.
10. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj hidroelektrani ''DRENOVA'', podnosioca privredno društvo ''Ćorić Denart'' d.o.o. Prnjavor.
11. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani ''BESJEDA 1'', podnosioca privredno društvo ''BESJEDA'' d.o.o. Banja Luka.
12. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani ''BESJEDA 2'', podnosioca privredno društvo ''BESJEDA'' d.o.o. Banja Luka.
13. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani ''MS SOLAR 1'', podnosioca privredno društvo ''METERING SOLUTIONS'' d.o.o. Banja Luka.
14. Razmatranje zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u Maloj solarnoj elektrani ''MS SOLAR 2'', podnosioca privredno društvo ''METERING SOLUTIONS'' d.o.o. Banja Luka. 
15. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Vidović Draga iz Mrkonjić Grada, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka.
16. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Bjelovuk Sima iz Gornjih Podgradaca, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina'' a.d. Banja Luka.
17. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Savić Predraga iz Čelopeka, Grad Zvornik, zastupanog po punomoćniku Draganu J. Gotovcu, advokatu iz Zvornika, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
18. Razmatranje zahtjeva za rješavanje spora Milošević Velibora iz Bratunca, zastupanog po punomoćniku Predragu Barošu, advokatu iz Banje Luke, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
 
 
Predsjednik
 
    Vladislav Vladičić