Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - MHE "Mlečva"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-508-5/18
Datum: 10. jun 2019. godine

Na osnovu odredbi člana 21. stav 6. Pravilnika o  podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji  (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje 
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u 
hidroelektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 31.12.2018. godine od privrednog društva „Green Energy-R“ d.o.o. Bratunac primila zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju MHE Mlečva, instalisane snage 249,95 kW, ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 1.655.000 kWh, a koja je izgrađena na zemljištu označenom kao k.č. br. 611/3, 603 i 134/1, k.o. Stanatovići i k.o. Mlečva, opština Bratunac. Zahtjev je dopunjen 5.3.2018. godine kada je dostavljena nedostajuća dokumentacija, navedena u obavještenju o nekompletnosti, a za ovo proizvodno postrojenje je Regulatorna komisija na 114. redovnoj sjednici, održanoj 6. juna 2019. godine donijela Rješenje o izdavanju sertifikata, na osnovu čega je ovaj zahtjev za odobrenje prava na podsticaj kompletiran.    
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, te će na jednoj od narednih redovnoj sjednica donijeti konačnu odluku o zahtjevu.


                                                                                             Predsjednik

                                                                                      Vladislav Vladičić