Skip to Content

Česta pitanja


O:

У Вашем допису обратили сте нам се за информацију о „могућим субвенцијама за финансирање соларне електране“. Прије свега напомињемо да Регулаторна комисија није надлежна за субвенционисање изградње електрана већ за подстицање производње електричне енергије кроз обезбјеђење обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или премији.


O:

Nakon razmatranja Vašeg podneska  


O:

Što se tiče elektroenergetskih uslova koje objekat krajnjeg kupca treba da ispuni da bi se priključio na elektrodistributivnu mrežu, oni se određuju rješenjem o elektroenergetskoj saglasnosti, koje distributer donosi u okviru javnih ovlašćenja po pravilima upravnog postupka, a na osnovu člana 72. stav 4.


O:

S obzirom da su međusobni odnosi, prava i obaveze između krajnjih kupaca električne energije i

 • Detaljnije

 • O:

  Odredbama Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom en


  O:

  U situaciji koju ste opisali u okviru ovog pitanja

 • Detaljnije

 • O:

  Iako se iz Vašeg pitanja ne može u potpunosti razumjeti o kakvoj se konkretno situaciji radi, da li se radi o obavljanju poslova u stanu u kojem se i stanuje ili je u pitanju stan koji se koristi samo za obavljanje poslovne djelatnosti, potrebno je ukazati na činjenicu


  O:

  1.Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik RS", br.85/08) - Opšti uslovi regulišu između ostalog i odnose između krajnjih kupaca električne energije i distributera. Odredbama člana 36. i 118.


  O:

  Ovo iz razloga što kuća ima 3 sprata i ugradnjom osigurača snage manje od 63 A koji su ugrađeni još 1981.


  O:

  Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator) dobila je Vaš upit, u elektronskoj formi, u vezi ugradnje i vlasništva brojila električne energije, razdvajanja mjernog mjesta kako za postojeće tako i za nove krajnje kupce, kao i potreba da se ova pitanja sagledaju u svjetlu Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Herc


  O:

  Prema odredbama Zakona o električnoj energiji članom 86.  stav (2 ) i (3) se navodi:  


  O:

  Članom 16. Opštih uslova stav (1) navodi se između ostalog da: "Podnosilac zahtjeva može predložiti način na koji će se objekat priključiti na distributivnu mrežu (nadzemni, podzemni, jednofazni, trofazni priključak)".


  O:

  Članom 31. stav (5) Opštih uslova propisano je da korisnik mreže koji svoje objekte namjerava priključiti na distributivnu mrežu dužan je distributeru omogućiti pravo službenosti na dijelu nekretnine u svom posjedu, omogućiti nesmetanu izgradnju i održavanje priključka i pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa ako to distributer od njega zatraži.


  O:

  Obezbjeđenje uslova za priključenje znači da je distributivna mreža na koju se objekti krajnjeg kupca priključuju izvedena na način da se krajnjem kupcu može obezbijediti isporuka električne energije u skladu sa energetskim uslovima propisanim elektroenergetskom saglasnosnošću.


  O:

  Zakon o električnoj energiji nije propisao ovlaštenje Regulatoru da propisuje subvencije za određene kategorije krajnjih kupaca prilikom priključenja njihovih objekata na distributivnu mrežu.


  O:

  U pogledu odgovora na ovo pitanje navodimo kratak pregled definicija i odredbi iz Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energjiom - Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 85/08) u vezi sa ovim pitanjem:


  O:

  PITANJE

   


  O:

  Nesporno je da se Opšti uslovi primjenjuju na sve slučajeve koji su nastupili nakon stupanja na snagu istih. U slučaju isključenja priključka krajnjeg kupca primijenjuje se član 104. stav 3.