Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj - Mala solarna elektrana „Torič 2“

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje


Broj: 01-243-3/19
Datum: 7. jun 2019. godine

Na osnovu odredbi člana 21. stav 6. Pravilnika o  podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji  (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje 
električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u 
solarnoj elektrani

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 4. juna 2019. godine od privrednog društva "PPA" d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva br. 86 Banja Luka, primila kompletan zahtjev za odobrenje prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u proizvodnom postrojenju Mala solarna elektrana „Torič 2“, instalisane snage 167,2 kW, i ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 243.000 kWh. Solarna elektrana nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. br. 479/1 К.O. Bileća (novi premjer), Opština Bileća.  
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, te će na jednoj od narednih redovnoj sjednica donijeti konačnu odluku o zahtjevu.


                                                                                         

   Predsjednik

                                                                                      Vladislav Vladičić