Skip to Content

Za izdavanje dozvola

Verzija prilagođena za štampanje

Evidencija podnijetih zahtjeva za izdavanje dozvola 

R. br.

Nаziv pоdnоsiоcа zаhtјеvа

Vrstа dоzvоlе

Dаtum pоdnоšеnjа zаhtјеvа

Brој prоtоkоlа RЕRS-а

Stаtus

Dаtum slаnjа оbаvјеštеnjа о nеkоmplеtnоsti zаhtјеvа

1 "Green Energy" d.o.o. Pale Dozvola za izgradnju MHE "Miljacka" 25.02.2019. 01-119-1/19 U fazi kompletiranja  
2 "ELING MHE" D.O.O. Teslić Dozvola za proizvodnju električne energije u MHE "Ilomska" 02.04.2019. 01-188-1/19 Utvrđen nacrt dozvole  
3 A.D. "ZVORNIK STAN" Zvornik Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom 07.05.2019. 01-219-1/19 Prijem i obrada zahtjeva  
4 A.D. "ZVORNIK STAN" Zvornik Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja sistemom za distribuciju prirodnog gasa 07.05.2019. 01-220-1/19 Prijem i obrada zahtjeva  

 

Podnijeti kompletirani zahtjevi

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju električne energije - MHE "Ilomska"