Skip to Content

Дозволе за обављање дјелатности складиштење нафте и деривата нафте

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности складиштења нафте и деривата нафте

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум подношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-430-04-3/02-1/15

А.Д. "Рафинерија нафте" Брод

Улица Светог Саве бб, Брод

26.11.2015.

01-430-4/15/Р-118-228

 

26.11.2015.

10 година

 2.

 01-525-04-3/03-1/15

А.Д. "Рафинерија уља" Модрича 

Улица Војводе Степе Степановића бр. 49 

 23.12.2015.

01-525-13/15/Р-01-242

 

23.12.2015. 

 15 година