Skip to Content

Dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte

Verzija prilagođena za štampanje

Registar dozvola za obavljanje djelatnosti skladištenja nafte i derivata nafte

R.b.

Registarski broj dozvole

(uslovi)

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Datum početka važenja dozvole

Rješenje o izdavanju dozvole

Datum donošenja rješenja o izmjenama ili dopunama, prenosu ili povlačenju dozvole

Datum upisa u registar

Period važenja dozvole

1.

01-430-04-3/02-1/15

A.D. "Rafinerija nafte" Brod

Ulica Svetog Save bb, Brod

26.11.2015.

01-430-4/15/R-118-228

 

26.11.2015.

10 godina

2. 

01-525-04-3/03-1/15

 А.D. "Rafinerija Ulja" Modriča

 Ulica Vojvode Stepe Stepanovića br. 49

23.12.2015. 

01-525-13/15/R-01-242

 

 23.12.2015.

15 godina