Skip to Content

Да ли су радници Електродиструбиције Нови Град дужни да у „нова“ мјерна мјеста на стубовима НН мреже уграде осигураче снаге 63 А тј. осигураче исте снаге као и већ уграђени осигурачи, а по принципу „већ стечених права“?

Верзија прилагођена за штампање

Ово из разлога што кућа има 3 спрата и уградњом осигурача снаге мање од 63 А који су уграђени још 1981. године не би се могли напајати већ инсталисани потрошачи ( 3 велика бојлера у купаоницама, 3 мала бојлера, елекрична пећ од 6 kW те, два етажна централна гријања снаге од 2 x 18 kW + расвјета и остали стандардни кућни потрошачи).