Skip to Content

Da li su radnici Elektrodistrubicije Novi Grad dužni da u „nova“ mjerna mjesta na stubovima NN mreže ugrade osigurače snage 63 A tj. Osigurače iste snage kao i već ugrađeni osigurači, a po principu „već stečenih prava“?

Verzija prilagođena za štampanje

Ovo iz razloga što kuća ima 3 sprata i ugradnjom osigurača snage manje od 63 A koji su ugrađeni još 1981. godine ne bi se mogli napajati već instalisani potrošači ( 3 velika bojlera u kupaonicama, 3 mala bojlera, elekrična peć od 6 kW te, dva etažna centralna grijanja snage od 2 x 18 kW + rasvjeta i ostali standardni kućni potrošači).