Skip to Content

Rješenje o odobrenju cijena za korišćenje dionice transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Karakaj mjerne i regulacione stanice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-286-12/18/R-90-196
Datum: 23.08.2018. 

Na osnovu odredbi člana 22. stav 1. tačka 2. i člana 28. stav 4. Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 22/18), člana 70. stav 2. i člana 72. i člana 73. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14 i 30/18) i člana 33. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10), odlučujući po zahtjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''GAS PROMET'' Istočno Sarajevo - Pale za odobrenje cijena za korišćenje transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Karakaj mjerne i regulacione stanice, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 90. redovnoj sjednici, održanoj 23.08.2018. godine, u Trebinju, donijela je RJEŠENJE o odobrenju cijena za korišćenje dionice transportnog sistema  prirodnog gasa za dionicu Karakaj mjerne i regulacione stanice... preuzimanje