Skip to Content

Регистар дозвола за трговину и снабдијевање природним гасом

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности

трговине и снабдијевања природним гасом
 

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-237-04-2/04-1/14

"Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево

Николе Тесле 55 71123 Лукавица

31.07.2014.

01-237-3/14/Р-88-221

 

31.07.2014.

10 година

2.

01-244-04-2/09-1/14

А.Д. "Зворник стан" Зворник

Ул. Светог Саве 3-16

75400 Зворник

31.07.2014.

01-244-5/14/Р-88-226

 

31.07.2014.

5 година

3.

01-496-04-2/11/12

БИЈЕЉИНА-ГАС
д.о.о. Бијељина

 Карађорђева бр. 29
Бијељина

 26.01.2012.

01-496-16-/11

01-259-9/13/R-65-99

26.01.2012.

5 година

4.

01-25-04-2/12/14

 ГАС-РЕС
д.о.о. Бања Лука

Васе Пелагића 2, Бања Лука

26.02.2014.

 01-25-8/14/Р-79-42

 

26.02.2014.

  10 година

5

01-321-04-2/15/15

Друштво са ограниченом одговорношћу "CNG ENERGY" Бања Лука

Веселина Маслеше бр. 11
Бања Лука

24.06.2015.

01-321-9/15/Р-110-121

 

24.06.2015.

10 година

6 01-146-04-2/16/17 "ПРВО ГАСНО ДРУШТВО" д.о.о. Зворник Светог Саве 62
Зворник
28.04.2017. 01-146-14/17/Р-44-99  
28.04.2017. 10 година