Skip to Content

Postrojenja kојa kоriste еnеrgiјu kоја sе dоbiја iz biоmаsе

Verzija prilagođena za štampanje

  Pоstrојеnjа kојa kоriste еnеrgiјu kоја sе dоbiја iz biоmаsе

R. br.

Registarski broj sertifkata

Proizvodno postrojenje

Proizvođač

Datum početka važenja sertifikata

Rješenje o izdavanju sertifikata

Period važenja

1

01-424-04-1/Spp-56/16

Kogenerativno postrojenje na biomasu "Nova Toplana"
Lokacija - u industrijskoj zoni Celpak u Prijedoru, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2985/11 i 2985/16 i 2985/151 K.O. Prijedor 1 (novi premjer), što odgovara k.č. broj 35/5, 841/1, 841/2 i 841/20 K.O. SP Prijedor (stari premjer), Grad Prijedor
instalisana snaga 250 kW
nominalna snaga motora - 250 kW
nominalna snaga generatora - 313 kVA

"TOPLANA" a.d. Prijedor

06.10.2016.

01-424-12/16/R-27-289

5 godina

2