Skip to Content

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom AD "ZVORNIK STAN" Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-548-18/15/R-12-146
Datum: 15.04.2016. godineNa osnovu člana 4. stav 2. tačka v. Zakona o gasu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86/07 i 121/12 ), člana 65. stav 1. tačka v. i člana 65. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju prirodnog gasa i snabdijevanje prirodnim gasom (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14) postupajući po Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj, privrednog društva A.D. “Zvornik-stan” Zvornik, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 15.04.2016. godine, u Trebinju, donijela je

 

R J E Š E Nj E
o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje
kupaca prirodnim gasom A.D. “Zvornik-stan” Zvornik

 

Kompletno Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom možete preuzeti ovdje.