Skip to Content

14. АТИНСКИ ФОРУМ

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

14. форум Енергетске заједнице о електричној енергији одржан је у Атини 12 и 13. маја 2009. ове године.

Нека од кључних питања на дневном реду овог форума су била: формирање Коодинисане канцеларије за аукције, значај потреба за економичним  тарифама и транспарентним подацима о тржишту.

У периоду од претходног  Атинског форума, 11 оператора преносног система из региона потписало је Меморандум о разумијевању о успостављању Координисане канцеларије за аукцију.

Министарски савјет је, 11. децембра 2008. Године, одредио Црну Гору као сједиште будуће Координисане канцеларије за аукцију  (CАО) Југоисточне Европе.

Један од закључака 14. атинског форума јесте да је успостављање Координисане канцеларије за аукцију Југоисточне Европе изводљиво са правне тачке гледиште, што је утемељено на резултатима једне од студија представљених на Форуму.

Резултати ЕЦРБ студије о тарифним методологијама за електричну енергију су показали да постоје велика интранационална одступања међу тарифним групама и тарифним нивоима између земаља. Због тога се истиче потреба за правовременим и тачним информацијама о цијенама електричне енергије између уговорних страна.

У својим закључцима Форум "очекује да план отварања тржишта електричне енергије поштују све уговорне стране у складу са Уговором о успостављању енергетске заједнице Југоисточне Европе и подстиче их да појачају своје напоре у циљу успостављања законског регулаторног оквира који је потребан за ефикасну конкуренцију на велепродајном тржишту електричне енергије."

У овом контексту је од огромне важности унапређење транспарентности информација, нарочито рада оператора преносног система.

Од уговорних страна се тражи да информације одређене прописом Европске комисије 1228/2003 буду јавно доступне.

Такође је дат задатак ЕЦРБ тиму да изради заједничка правила за надзирање регионалног тржишта Југоисточне Европе, те да представи свој приједлог на сљедећем Атинском форуму.