Skip to Content

Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу

Верзија прилагођена за штампање

Регулаторна комисија за енергетикуРепублике Српске, на 70. редовној сједници која је одржана 17. октобра 2013. године, донијела је Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу... преузмите

ПРИЛОГ - Спецификација материјала, опреме, радова и припадајућих трошкова коришћених за утврђивање накнаде за изградњу типских прикључака уз Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу број: 01-6-31/13/Р-70-203... преузмите