Skip to Content

Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Regulatorna komisija za energetikuRepublike Srpske, na 70. redovnoj sjednici koja je održana 17. oktobra 2013. godine, donijela je Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu... preuzmite

PRILOG - Specifikacija materijala, opreme, radova i pripadajućih troškova korišćenih za utvrđivanje naknade za izgradnju tipskih priključaka uz Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu broj: 01-6-31/13/R-70-203... preuzmite