Skip to Content

Postrojenja koja koriste neakumulisanu sunčevu energiju

Verzija prilagođena za štampanje

 

R. br.

Registarski broj sertifikata

Proizvodno postrojenje

Proizvođač

Datum početka važenja sertifikata

Rješenje o izdavanju sertifikata

Period važenja

1

01-323-04-1/Spp-7/13

МSЕ Prnjavor1
Lokacija:
Na krovu objekta firme "Auto-In" d.o.o. Prnjavor, Opština Prnjavor

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 26,88 kWp (DC); invertori 30 kW (AC)

"Auto-In" društvo sa ograničenom odgovornošću, Prnjavor

31.10.2013.

01-323-23/13/Р-71-206

15 godina

2

01-346-04-1/Spp-8/13

МSЕ Fratelo 1
Lokacija:
Na krovu poslovnog objekta firme "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, Opština Banja Luka

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 42,75 kWp (DC); invertori 45 kW (AC)

"Fratello Trade" Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka

31.10.2013.

01-346-20/13/Р-71-207

15 godina

 3

01-425-04-1/Spp-9/13

SЕ Solar 1
Lokacija:
Na krovu objekta pekare "Marić" u Ulici Vojvode Putnika br. 58, Opština Kozarska Dubica

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 49,92 kWp (DC); invertori 49 kW (AC)

Programiranje - energetika "Titanium Power" d.o.o. Kozarska Dubica

31.10.2013.

01-425-12/13/Р-71-208

15 godina

4

01-434-04-1/Spp-10/13

Solarna fotonaponska elektrana "Rafinerija ulja Modriča"
Lokacija:
Na krovu objekta "RUM Održavanje" u Ulici Vojvode Stepe Stepanovića br. 49 u industrijskom krugu "Rafinerije ulja Modriča", opština Modriča

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 441x250 Wp = 110,25 kWp (DC); invertori 7 x 15 kW = 105 kW (AC)

Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte "Rafinerija ulja Modriča" Modriča

12.12.2013.

01-434-12/13/R-74-242

15 godina

5

01-450-04-1/Spp-11/13

Solarna elektrana "Crnjelovo 1"
Lokacija:
Na zemljištu, parcela k.č. broj 3278 k.o. Crnjelovo Gornje, Bijeljina

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 44x230 Wp = 10,12 kWp (DC); invertori 1 x 10 kW = 10 kW (AC)

Društvo sa ograničenom odgovornošću "TURN KEY PROJECT" Gornje Crnjelovo bb, Bijeljina

12.12.2013.

01-450-12/13/R-74-243

15 godina

6

01-600-04-1/Spp-12/14

MSE Glamočani
Lokacij: na krovu stambenog objekta (kuće)
u Ulici Stevana Sremca br. 32, Glamočani, Grad Banja Luka

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 40 x 240 Wp = 9,6 kWp (DC); invertori 1 x 12,5 kW = 12,5 kW (AC)

Visoka škola
"BANJA LUKA COLLEGE"
Banja Luka

26.02.2014.

01-600-12/13/P-79-48

15 godina

7

01-601-04-1/Spp-13/14

MSE "BLC"
Lokacija: na krovu poslovnog objekta Visoke škole "Banja Luka College", Banja Luka, u Ulici Miloša Obilića br. 30, Grad Banja Luka

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 84 x 240 Wp = 20,16 kWp (DC); invertori 1 x 20 kW = 20 kW (AC)

Visoka škola
"BANJA LUKA COLLEGE"
Banja Luka

26.02.2014.

01-601-11/13/P-79-49

15 godina

8

01-617-04-1/Spp-14/14

MSE Borik
Lokacija: na krovu postojećeg objekta benzinske stanice u Bulevaru Srpske vojske br. 3, Grad Banja Luka

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 70 x 175 Wp = 12,25 kWp (DC); invertori 1 x 12,5 kW = 12,5 kW (AC)

Akcionarsko društvo za promet nafte, naftih derivata i prirodnog gasa "NESTRO PETROL" Banja Luka

26.02.2014.

01-617-13/13/Р-79-50

15 godina

9

01-31-04-1/Spp-16/14

SE Santing 1
Lokacija: na krovu objekta 15. "FAMOS - KORAN" u Palama u okviru Regulacionog plana industrijske zone "FAMOS" RO "KORAN", k.č. 3946/6 k.o. Pale Grad;2542/30 k.o. Pale, Opština Pale
Instalisana snaga: fotonaponski moduli 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); invertor 3х17 kW = 51 kW (AC)

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering i nutrašnju i spoljnu trgovinu "SANTING" Pale 

10.04.2014.

01-31-13/14/R-82-96

15 godina

10

01-32-04-1/Spp-17/14

SE Santing 2
Lokacija: na krovu objekta 16. "FAMOS - KORAN" u Palama u okviru Regulacionog plana industrijske zone "FAMOS" RO "KORAN", k.č. 3946/6 k.o. Pale Grad;2542/30 k.o. Pale, Opština Pale
Instalisana snaga: fotonaponski moduli 207 x 240 Wp = 49,68 Wp (DC); invertor 3х17 kW = 51 kW (AC)

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, inženjering i nutrašnju i spoljnu trgovinu "SANTING" Pale 

10.04.2014.

01-32-11/14/R-82-97

15 godina

11

01-328-04-1/Spp-20/14

SЕ Sоlаr 2
Lоkаciја: nа јužnоm diјеlu krоvа оbјеktа prеduzеćа "Kоndić Kоmеrc" u Kоzаrskој Dubici u Ulici Krаlја Pеtrа Prvоg Оslоbоdiоcа bb, nа zеmlјištu оznаčеnоm kао k.č. 287/10 upisаnо u zk. ul. br. 357 K.О. Kоzаrskа Dubicа, а štо pо kаtаstru оdgоvаrа k.č. br. 958/244 upisаnо u In. br. 938 K.О. Kоzаrskа Dubicа-2, Оpštinа Kоzаrskа Dubicа
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 184 x 270 Wp = 49,68 kWp (DC); invеrtоri 3h16,65 kW = 49,95 kW (AC)

Prоgrаmirаnjе - еnеrgеtikа "TITANIUM POWER" d.о.о. Kоzаrskа Dubicа

28.08.2014.

01-328-12/14/Р-89-235

15 godina

12

01-329-04-1/Spp-21/14

SЕ Sоlаr 3
Lоkаciја: nа јužnоm diјеlu krоvа оbјеktа prеduzеćа "Đuđеvić" d.о.о. u Kоzаrskој Dubici u Ulici Оstrоškа bb, nа zеmlјištu оznаčеnоm kао k.č. 334/3 i 334/165 upisаnо u zk. ul. br. 1508 K.О. Kоzаrskа Dubicа, а štо pо kаtаstru оdgоvаrа k.č. br. 958/287 upisаnо u In. br. 2160 K.О. Kоzаrskа Dubicа-2, Оpštinа Kоzаrskа Dubicа
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 180 x 275 Wp = 49,50 kWp (DC); invеrtоri 3h16,65 kW = 49,95 kW (AC)

Prоgrаmirаnjе - еnеrgеtikа "TITANIUM POWER" d.о.о. Kоzаrskа Dubicа

28.08.2014.

01-329-8/14/Р-89-236

15 godina

13

01-294-04-1/Spp-22/14

Solarna elektrana "Martić"
Lоkаciја: u potkrovlju stambeno-poslovnog objekta na k.č. 374/29 K.O. Derventa 2, u ulici Ukrinska, u obuhvatu Regulacionog plana "Blok gradski", Opština Derventa
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 43 x 195 Wp = 8,385 kWp (DC); invеrtоri 1x12,5 kW = 12,5 kW (AC)

Samostalni privrednik "Solarna energija Martić", vlasnik Gordana Martić, Derventa

10.09.2014.

01-294-12/14/R-90-247

15 godina

14

01-327-04-1/Spp-23/14

Mala solarna elektrana "Woll"
Lоkаciја: u potkrovlju postojećeg stambenog objekta na k.č. 919/6 K.O. Vrućica 1 u Gomjenici, opština Teslić
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 38 x 240 Wp = 9,12 kWp (DC); invеrtоri 1x10 kW = 10 kW (AC)

"ETMax" d.o.o. Banja Luka

16.10.2014.

01-327-12/14/R-92-259

15 godina

15

01-398-04-1/Spp-24/14

Mala solarna elektrana "Madra 1"
Lоkаciја: na krovu proizvodnog objekta u Čelincu u Ulici Cara Lazara, koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 786/5, upisana u pl. br. 1471 k.o. Čelinac Donji, Opština Čelinac
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 198 x 250 Wp = 49,50 kWp (DC); invеrtоri 3x15 kW = 45 kW (AC)

"Madra" d.o.o. Čelinac

06.11.2014.

01-398-12/14/R-93-280

15 godina

16

01-399-04-1/Spp-25/14

Mala solarna elektrana "Madra 2"
Lоkаciја: na krovu proizvodnog objekta u Čelincu u Ulici Cara Lazara, koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 786/14, upisana u pl. br. 1471 k.o. Čelinac Donji, i na krovu proizvodnog objekta koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. 786/15 upisana u listu nepokretnosti broj 666. k.o. Čelinac Donji  Opština Čelinac
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 198 x 250 Wp = 49,50 kWp (DC); invеrtоri 3x15 kW = 45 kW (AC)

"Madra" d.o.o. Čelinac

06.11.2014.

01-399-9/14/R-93-281

15 godina

17

01-413-04-1/Spp-26/14

Mala solarna elektrana "Tesla 1"
Lоkаciја: na krovu proizvodnog objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. 899 i k.č. br. 900/2 po novom premjeru k.o. Kladari, upisano u ZK uložak br. 5, Opština Modriča
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 480 x 255 Wp = 122,40 kWp (DC); invеrtоri 8x15 kW = 120 kW (AC)

"Tesla" d.o.o.Modriča

06.11.2014.

01-413-11/14/R-93-282

15 godina

18

01-414-04-1/Spp-27/14

Mala solarna elektrana "Tesla 2"
Lоkаciја: na krovu proizvodnog objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. 899 i k.č. br. 900/2 po novom premjeru k.o. Kladari, upisano u ZK uložak br. 5, Opština Modriča
Instаlisаnа snаgа: fоtоnаpоnski mоduli 480 x 255 Wp = 122,40 kWp (DC); invеrtоri 8x15 kW = 120 kW (AC)

"Tesla" d.o.o.Modriča

06.11.2014.

01-414-8/14/R-93-283

15 godina

19

01-13-04-1/Spp-28-1/17

SFE "PODGRAB 1"
Na krovu poljoprivrednih objekata - farma svinja (objekat 1, objekat 2, "štala 1" i poljoprivredni objekat) u Podgrabu, Mrakanj, na zemljištu označenom kao k.č. 528/2, 528/5 i 528/4 k.о. Prača Donja, Opština Pale

Instalisana snaga:
Fotonaponski moduli 998х250 Wp = 249,50 kWp (DC); invertori  1x10kW+9х27,6=258,4 kW (AC)

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge M FARM d.o.o. Pale

01.03.2017.

01-13-6/17/R-38-34

do 26.12.2029.

20

01-503-04-1/Spp-30/15

MSE "Novaković"
Na zemljištu označenom kao k.č. br. 307/1 i 307/2 k.o. Gornji Vijačani (novi premjer), opština Prnjavor
Instalisana snaga:
fotonaponski moduli
972x255 Wp = 247,86 kWp (DC); invertori 9x10 kW = 225 kW (AC)

"BESJEDA" d.o.o. Banja Luka

29.01.2015.

01-503-11/14/Р-100-3

15 godina

21

01-331-04-1/Spp-29/15

MSE "Verano"
Na krovovima stambeno-poslovnog i poslovnog objekta (glavni objekat i radionica), u Subotičkoj ulici bb u Banja Luci, na zemljištu označenom kao k.č. broj 12/1k.o. Budžak (novi premjer), Grad Banja Luka
instalisana snaga
fotonaponski moduli 200x240 Wp = 48 kWp (DC); invertori 2x15 kW + 2x10 kW = 50 kW (AC)

"VERANO MOTORS" d.o.o. Banja Luka

29.01.2015.

01-331-12/14/R-100-2

    15 godina

22

01-543-04-1/Spp-31/15

MSE "DŽUNGLA"
Lokacija - na krovu kupališne zgrade postojećeg objekta sportsko rekreativnog centra "DŽUNGLA" u Doboju izgrađenom na parceli označenoj kao k.č. broj 5432/3 K.O. Doboj (novi premjer) što odgovara k.č. broj 783/5 (stari premjer) K.O. Doboj, Grad Doboj
instalisana snaga
fotonaponski moduli 754x250 Wp = 188,5 kWp (DC);
invertori 10x15 kW + 2x17 kW = 184 kW (AC);

"DŽUNGLA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu, sport, rekreaciju, informisanje i marketing, Doboj

 

27.02.2015.

01-543-11/14/R-102-30


15 godina

23

01-85-04-1/Spp-32/15

MSE "Bregovi"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske u Ulici Kraljice Jelene Anžujske broj 7, na lokalitetu Bregovi, K.O. Trebinje, broj parcele ( stari premjer) 1797/11 odnosno broj parcele ( novi premjer) 2303/4, broj 3.K. Ul. 3846, Grad Trebinje
instalisana snaga
fotonaponski moduli 80x250 wP = 20 kWp (DC);
invertori 2x10 kW = 20 kW (AC)

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske,
Trebinje

15 godina

01-85-18/15/R-105-67

24

01-120-04-1/Spp-35/15

Mala solarna elektrana Fratelo 2
Lokacija - na preostalom dijelu površine krova poslovnog objekta u naselju Ramići, lociranom na zemljištu označenom kao k.č. broj 145/6 K.O. Ramići (stari premjer), a što odgovara k.č. broj 556/9 K.O. Ramići ( novi premjer), Grad Banja Luka
instalisana snaga
fotonaponski moduli 428x250 Wp = 107 kWp (DC)
invertori 7x15 kW = 105 kW (AC)

"FRATELLO TRADE" Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge a.d. Banja Luka

12.06.2015.

01-120-13/15/R-109-110

15 godina

25

01-270-04-1/Spp-36/15

Mala solarna elektrana "Solar 1"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta vlasništvo "Nikprom" d.o.o. Bileća, a koji je lociran na zemljištu označenom kao k.č. br. 2962/30 K.O. Bileća (stari premjer), Opština Bileća
instalisana snaga
fotonaponski moduli 980x255 Wp = 249,9 kWp (DC);
invertoru 16x15 kW = 240 kW (AC)

Privredno društvo "Solar 1" društvo sa ograničenom odgovornošću Bileća

12.06.2015.

01-270-12/15/R-109-112

15 godina

26

01-322-04-1/Spp-37/15

Solarna elektrana "Neutron 1"
Lokacija - na postojećem objektu sportske školske dvorane Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Bijeljini na zemljištu označenom u zemljišnoknjižnom izvadku kao parcela broj 3517, upisana u zk uložak broj 779 K.O. Bijeljina 2 , Grad Bijeljina
instalisana snaga
fotonaponski moduli 718x255 Wp = 183,09 kWp (DC)
invertori 12x15 kW = 180 kW (AC);

"MPM ENERGY" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom export - import Trn, Laktaši

12.06.2015.

01-322-10/15/R-109-111

15 godina

27

01-304-04-1/Spp-38/15

Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 2695 K.O. Bileća - Grad (novi premjer) odnosno 2/174 K.O. Bileća (stari premjer), Opština Bileća
instalisana snaga
fotonaponski moduli 148x250 Wp=37kWp (DC);
invertori 1x20 kW + 1x27,6 kW = 47,6 kW (AC);

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "059" d.o.o. Bileća

28.08.2015.

01-304-13/15/R-112-150

15 godina

28

01-389-04-1/Spp-39/15

Mala solarna elektrana "BMB DELTA"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj 1862/74 K.O. Gradiška selo, Opština Gradiška
instalisana snaga
fotonaponski moduli 200x250 Wp=50 kWp (DC);
invertori 1x4,6 kW + 3x15 kW = 49,6 kW (AC);

Društvo sa ograničenog odgovornošću za proizvodnju, premet i usluge "BMB DELTA" Gradiška - Jablanica

24.09.2015.

01-389-12/15/R-114-181

15 godina

29

01-507-04-1/Spp-41/15

SFE "Turmenti 1"
Lokacija: na zemljištu označenom na lokaciji Turmenti - Zubci, K.O. SP Zubci, broj parcele (stari premjer) 1322/112, Grad Trebinje
instalisana snaga
fotonaponski moduli 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC);
invertori 9x27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Privredno društvo "ENERGANA" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje

26.11.2015.

01-507-11/15/R-118-231

15 godina

30

01-508-04-1/Spp-42/15

SFE "Turmenti 2"
Lokacija: na zemljištu označenom na lokaciji Turmenti - Zubci, K.O. SP Zubci, broj parcele (stari premjer) 1322/112, Grad Trebinje
instalisana snaga
fotonaponski moduli 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC);
invertori 9x27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Privredno društvo "ENERGANA" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje

26.11.2015.

01-508-9/15/R-118-232

15 godina

31

01-468-04-1/Spp-44/16

MSE "HERTEX"
Lokacija - na krovu stambenog objekta, izrađenog na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. 1656/1, 1656/2, 1657/2 i 1657/4 po novom odnosno k.č. 11/23, 11/280, 00/384 i 11/385 po starom premjeru K.O. Modriča, upisana u ZK uložak broj: 510 i 1582, Opština Modriča

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "HERTEX" Modriča

18.02.2016.

01-468-14/15/R-04-53

15 godina

32

01-69-04-1/Spp-47/16

MSE "Trivas"
Lokacija - na krovu proizvodnog objekta koji je izgrađen na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. broj 36/3 K.O. Vučijak (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č. broj 1181/306 K.O. Prnjavor, Opština Prnjavor
instalisana snaga
fotonaponski moduli 195x250 Wp = 48,75 kWp (DC);
invertori 2x15 kW + 1x17 kW = 47 kW (AC)

Mesna industrija "MI TRIVAS" d.o.o. Prnjavor

05.04.2016.

01-69-12/16/R-10-129

15 godina

33

01-205-04-1/Spp-48/16

MSE "Atlantik"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta, spratnosti P, Su+P, P+1 i Su+P+1, u ulici Jovana Bijelića bb u Banjoj Luci, na zemljištu označenom kao k.č. br. 110/1 K.O. Novakovići (novi premjer), Grad Banja Luka
instalisana snaga
fotonaponski moduli 600x260 Wp = 156kWp (DC)
invertori 10x15 kW=150 kW (AC)

"ETMax" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Banja Luka

05.04.2016.

01-205-13/16/R-10-130

15 godina

34

01-294-04-1/Spp-49/16

SFE "Turmenti 3"
Lokacija - na zemljištu označenom na lokaciji Turmenti - Zubci, K.O. SP Zubci, broj parcele (stari premjer) 1322/112, Grad Trebinje
instalisana snaga
fotonaponski moduli 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC)
invertori 9X27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Privredno društvo "ENERGANA" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje

26.05.2016.

01-294-12/16/R-16-167

15 godina

35

01-295-04-1/Spp-50/16

SFE "Turmenti 4"
Lokacija - na zemljištu označenom na lokaciji Turmenti - Zubci, K.O. SP Zubci, broj parcele (stari premjer) 1322/112, Grad Trebinje
instalisana snaga
fotonaponski moduli 999x250 Wp = 249,75 kWp (DC)
invertori 9x27,6 kW = 248,4 kW (AC)

Privredno društvo "ENERGANA" društvo sa ograničenom odgovornošću

26.05.2016.

01-295-9/16/R-16-168

15 godina

36

01-344-04-1/Spp-51/16

Solarna elektrana "Solar 4"
Lokacija - na krovu zgrade "Doma zdravlja" u Kozarskoj Dubici u ulici Prote Vujasinovića bb, locirane na zemljištu označenom kao k.č. broj 402 upisanom u ln. broj 2 K.O. Kozarska Dubica-2, Opština Kozarska Dubica
instalisana snaga
fotonaponski moduli 150x330 Wp = 49,50 kWp (DC)
invertori 3x17 kW =51 kW (AC)

Programiranje - energetika "TITANIUM POWER " d.o.o. Kozarska Dubica

24.06.2016.

01-344-13/16/R-18-193

15 godina

37

01-345-04-1/Spp-52/16

SE "Solar 5"
Lokacija - na krovu zgrade preduzeća Mašinske radionice "Šuvak" u Kozarskoj Dubici u ulici Ive Andrića bb, locirane na zemljištu označenom kao k.č. broj 976/174 upisanom u zk. ul. broj 6291 K.O. Kozarska Dubica, a što po katastru odgovara k.č. broj 1824/5 upisano u ln. broj 2303 K.O. Kozarska Dubica - 2 , Opština Kozarska Dubica
instalisana snaga
fotonaponski moduli 151x330 Wp = 49,83 kWp (DC)
invertori 3x17 kW = 51 kW (AC)

Programiranje - energetika "TITANIUM POWER " d.o.o. Kozarska Dubica

24.06.2016.

01-345-9/16/R-18-194

15 godina

38

01-379-04-1/Spp-53/16

MSE "TESLA 3"
Lokacija - na krovu administrativnog objekta "TESLA" izgrađenog na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. br. 899 po novom odnosno k.č. 286 po starom premjeru K.O. Kladari, upisana u ZK uložak broj 5, Opština Modriča
instalisana snaga
fotonaponski moduli 293x265 Wp = 77,645 kWp (DC)
invertori 5x15 kW = 75 kW (AC)

Društvo s ograničenom odgovornošću "TESLA" za trgovinu na veliko i malo, uvoz - izvoz, inžinjering i usluge Modriča

18.08.2016.

01-379-13/16/R-22-244

15 godina

39

01-368-04-1/Spp-57/16

MSE "Ugljevik"
Lokacija - na krovovima objekata hemijske pripreme vode i centralne hemijske laboratorije i nadstrešice između njih, u krugu TE Ugljevik, a koji se nalaze na zemljištu označenom kao k.č. broj 767/1 upisanom u LN broj 41/5 K.O. Ugljevik, Opština Ugljevik
instalisana snaga
fotonaponski moduli 945x255 Wp = 240,975 kWp (DC)
invertori 15x15 kW = 225 kW (AC)

MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. UGLJEVIK

13.10.2016.

01-368-14/16/R-28-309

15 godina

40

01-119-04-1/Spp-60/17

Fotonaponska elektrana "Derventa 1"
Lokacija - na zemljištu označenom kao katastarska čestica broj 643/2 K.O. Gornji Cerani, Opština Derventa
instalisana snaga
fotonaponski moduli 960x260 Wp = 249,6 kWp (DC)
invertori 16x15 kW = 240 kW (AC)

Uslužno trgovinsko privredno društvo "ALTA" društvo sa ograničenom odgovornošću Prnjavor

04.05.2017.

01-119-12/17/R-45-105

15 godina

41

01-181-04-1/Spp-62/17

SFE "Podromanija 2"
Lokacija - na krovu postojećeg objekta koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. broj 483/2 K.O. Podromanija, Opština Sokolac
instalisana snaga
fotonaponski moduli 939x260 Wp = 244,14 kWp (DC)
invertori 16x15 kW = 240 kW (AC)

"STOLARIJA PODROMANIJA" društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i proizvodnju roba na veliko i malo Sokolac

11.05.2017.

01-181-11/17/R-46-110

15 godina

42

01-182-04-1/Spp-63/17

SFE "Podromanija 3"
Lokacija - na krovu postojećeg objekta koji je izgrađen na zemljištu označenom kao k.č. broj 483/2 K.O. Podromanija, Opština Sokolac
instalisana snaga
fotonaponski moduli 692x260 Wp + 276 x 235 Wp = 244,78 kWp (DC)
invertori 16x15 kW = 240 kW (AC)

"STOLARIJA PODROMANIJA" društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i proizvodnju roba na veliko i malo Sokolac

11.05.2017.

01-182-7/17/R-46-111

15 godina

43

01-651-04-1/Spp-64/17

MSE "Ramići"
Lokacija - na krovu poslovno skladišnog objekta, spratnosti P i P+1, u naselju Ramići, na zemljištu označenom kao k.č. broj 58/1 K.O. Ramići (stari premjer), što odgovara k.č. broj 1306/6 K.O. Ramići (novi premjer), Grad Banja Luka
instalisana snaga
fotonaponski moduli 600x260 Wp = 156 kWp (DC)
invertori 10x15 kW = 150 kW (AC)

"EIB Internationale" društvo za proizvodnju, usluge i promet AD Banja Luka

11.05.2017.

01-651-20/16/R-46-109

15 godina

44

01-342-04-1/Spp-66/17

MSE "Incel"
Lokacija - na krovu poslovne zgrade koja se nalazi na k.č. br. 1085/20 K.O. Vrbanja 2, objekat br. 9, unutar privrednog kompleksa "Medeno polje", Grad Banja Luka
instalisana snaga
fotonaponski moduli 1242x265 Wp = 329,13 kWp (DC)
invertori 12x27 kW = 324 kW (AC)

"PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka

07.09.2017.

01-342-11/17/R-56-217

15 godina

45

01-447-04-1/Spp-69/18

Mala solarna elektrana "Sportek"
Lokacija - na dijelovima postojećih poslovnih objekata izgrađenih na zemljištu označenom kao k.č. br. 532/11 i 532/24 К.О. Kotor Varoš u okviru kompleksa "Sportek", opština Kotor Varoš
Fotonaponski moduli 3300х295 Wp=973,5 kWp (DC); invertori 44х20 kW=880 kW (AC)

Tvornica obuće "Sportek" d.o.o. Kotor Varoš

17.01.2018.

01-447-14/17/Р-67-5

15 godina
46 01-502-04-1/Spp-71/18 Mala solarna elektrana "Solar 2"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta, vlasništvo "Nikprom" d.o.o. Bileća, a koji je lociran na zemljištu označenom kao k.č. br. 2962/30 k.o. Bileća-Grad (novi premjer) odnosno k.p. br. 1651/8 k.o. Bileća (stari premjer), opština Bileća
Instalisana snaga -  fotonaponski moduli 180 х 265 Wp = 47,7 kWp (DC); invertori 3 x 15 kW =  45 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 72.500 kWh
Privredno društvo "Solar 1" d.o.o. Bileća 25.01.2018. 01-502-12/17/Р-68-15
15 godina
47 01-503-04-1/Spp-72/18 Mala solarna elektrana "Solar 3"
Lokacija - na krovu poslovnog objekta, vlasništvo "Nikprom" d.o.o. Bileća, a koji je lociran na zemljištu označenom kao k.č. br. 2962/30 k.o. Bileća-Grad (novi premjer), odnosno k.p. br. 1651/8 k.o. Bileća (stari premjer), Opština Bileća
Instalisana snaga
Fotonaponski moduli 180х265 Wp = 47,7 kWp (DC); invertori 3x15 kW = 45 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 72.500 kWh
Privredno društvo "Solar 1" d.o.o. Bileća 25.01.2018. 01-503-9/17/Р-68-16
15 godina
48 01-253-04-1/18/Spp-79/18 Mala solarna elektrana "Incel 2"
Lokacija - na dijelovima krova proizvodno-skladišnih objekata na zemljištu označenom kao k.č. 1085/20 k.o. Vrbanja 2, unutar privrednog kompleksa "Incel" Banja Luka
Fotonaponski moduli 960х270 Wp = 259,20 kWp (DC); invertori 12x20 kW = 240 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 272.000 kWh
"PPA" d.o.o. Banja Luka 12.07.2018. 01-253-10/18/P-88-185
15 godina
49 01-259-04-1/Spp-80/18 Mala solarna elektrana "BLC 2"
Lokacija - na dijelu krova objekta u ul. Miloša Obilića br. 30, u Banjoj Luci, na zemljištu označenom kao k.č. 172/32 K.О. Banja Luka (stari premjer), što odgovara k.č. br. 240/1 K.О. Bawa Luka 4 (novi premjer), Grad Banja Luka
Instalisana snaga
Fotonaponski moduli 40х250 Wp = 10 kWp (DC); invertori 1x10 kW = 10 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 12.500 kWh
Visoka škola "Banja Luka College" Banja Luka 27.09.2018. 01-259-12/18/Р-93-226
15 godina
50 01-483-04-1/Spp-83/19 Mala solarna elektrana "Torič 1"
Lokacija -  na zemljištu označenom kao k.č. 479/1 K.О. Bileća (novi premjer), Opština Bileća
Instalisana snaga
Fotonaponski moduli 640х270 Wp + 280x265 Wp = 247 kWp (DC); invertori 11x20 kW + 1x10 kW = 230 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 362.500 kWh
"SОLАR ТОRIČd.о.о. Bаnjа Lukа 20.02.2019. 01-483-13/18/P-103-27
15 godina
51 01-134-04-1/Spp-86/19 Mala solarna elektrana "Torič 2"
Lokacija -  na zemljištu označenom kao k.č. br. 479/1 K.O. Bileća (novi premjer), Opština Bileća
Instalisana snaga
Fotonaponski moduli  608x275 Wp = 167,2 kWp (DC);
invertori 8x20 kW = 160 kW (AC);
Planirana godišnja proizvodnja 243.000 kWh
"PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka 14.05.2019. 01-134-13/19/R-112-119
15 godina