Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ "Бесједа 1"

Постављено у

20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "МС Солар 2"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "МС Солар 1"

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 115. редовној сједници, одржаној 20. јуна 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању спора - Милошевић Велибор

Постављено у
20.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 115. редовној сједници, одржаној 20.06.2019. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Иломска"

Постављено у
06.06.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 114. редовној сједници, одржаној 06.06.2019. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора - Бјеловук Симо, Градишка

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора - Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ - МХЕ "Подивич"

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23. маја 2019. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом - "Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у
23.05.2019.
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број А3-040119/04 од 04.01.2019. године, подносиоца ''Алумина" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник...

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...
Syndicate content