Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ "Цер"

Постављено у

07.02.2019.
Подносиоцу захтјева, Драгомиру Мићићу, Патријарха Павла број 83, 7/43, из Зворника, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан...

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у

07.02.2019.
Утврђује се да дозволе за oбављање дјелатности у сектору природног гаса важе до 23.03.2020. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Крупац"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "САС" д.о.о. Прибој, Лопаре, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Миљацка"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Green Energy" д.о.о. Пале, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Клобучарица"

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву "Страјко – Инжењеринг" д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Сунце 1“

Постављено у

22.01.2019.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Building“ д.о.о. Требиње, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп...

Закључак о покретању поступка измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у

26.12.2018.
Покреће се поступaк измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса, у погледу периода важења, и то сљедећих дозвола...

Закључак о исправци рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Главица"

Постављено у

26.12.2018.
У образложењу Рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Главица" број...

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у ХЕ "Богатићи Нова"

Постављено у

27.12.2018.
Подносиоцу захтјева, привредном друштву Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично Предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале...

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај за МСЕ „Сунце 2“

Постављено у

27.12.2018.
Обуставља се поступак по Захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца...

Syndicate content