Skip to Content

Обавјештење о одржавању 100. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-482-2/18
Датум: 21.12.2018.

 

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",  број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 100. редовну сједницу у четвртак, 27. децембра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.
 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Mалој хидроелектрани ''Бочац 2'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град.

2. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерaцији у производном постројењу Хидроелектрана ''Богатићи – Нова'', подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње - ЗП ''Електродистрибиција'' а.д. Пале.

3. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај  производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерaцији у производном постројењу Мала соларна електрана ''СУНЦЕ 1'', подносиоца привредно друштво ''BUILDING'' д.о.о. Требиње.

4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај  производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерaцији у производном постројењу Мала соларна електрана ''СУНЦЕ 2'', подносиоца привредно друштво ''BUILDING'' д.о.о. Требиње.

5. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрбуција" а.д. Пале.
 

Предсједник
Владислав Владичић