Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у ХЕ „Богатићи Нова“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-469-3/18
Датум: 21.12.2018.

 

На основу одредби члана 21. став 6. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикaсној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјеваза одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 14. децембра 2018. године од привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену у Хидроелектрани „Богатићи Нова“, инсталисане снаге 9,96 MW и планиране годишње производње за коју се захтијева подстицај у износу 29.295.090 kWh, која је изграђена на ријеци Жељезници, општина Трново.

Подносилац захтјева је уочио пропуст приликом подношења захтјева, те је накнадно, дана 19. децембра 2018. године, доставио допуну документације, чиме је захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран.

Регулаторна комисија је за ово производно постројење у претходном периоду издала рјешење о прелиминарном праву на подстицај за производњу електричне енергије из обновљивих извора у износу од 29.189.976 kWh, колико је у систему подстицаја и резервисано за ово постројење.

Регулаторна комисија размотриће захтјев, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, и на једној од наредних редовној сједница ће донијети коначну одлуку о захтјеву.

Предсједник
Владислав Владичић