Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „ЕТМАКС“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-419-4/18
Датум: 15.11.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији  (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 6.11.2018. године од привредног друштва „ЕТМАКС“ д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у Соларној електрани „Будисавље“. У обрасцу захтјева наведено је да се соларна електрана гради се на земљишту означеном по старом премјеру као к.ч. бр. 165/845 К.О. Грабовица, номиналне активне снаге 249,6 kW, планиране нето годишње производње 289.000 kWh, а да је планирани почетак рада соларне електране 1.12.2019. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.

                                                                                                              Предсједник
Владислав Владичић