Skip to Content

Обавјештење о одржавању 96. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-450-2/18           
Датум: 22.11.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

да ће одржати 96. редовну сједницу у сриједу, 28. новембра 2018. године, са почетком у 9:00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 

    

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 95. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 8. новембра 2018. године, у Требињу.

2. Разматрање нацрта Правилника о издавању дозвола.

3. Разматрање нацрта рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом.

4. Разматрање захтјева за издавање дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Богатићи Нова'', подносиоца МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале.

5. Поновно разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Делта'', подносиоца СЗР ''Делта'' с.п. Боро Ћорић Дервента.

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана ''Дренова'', подносиоца ''Ћорић Денарт'' д.о.о. Прњавор.

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Павићевић 1'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња.

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Павићевић 2'', подносиоца Драгослава Павићевића из Требиња.

9. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Тркља 1'', подносиоца Божa Тркљe из Билеће.

10. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана ''Тркља 2'', подносиоца Миркa Тркљe из Билеће.

11.Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 1'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука.

12. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 2'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука.

13. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 3'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука.

14. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 4'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука.

15. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај произодње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији у производном постројењу Соларна електрана ''Еко енергетика 5'', подносиоца ''ВИЗ- ЗАШТИТА'' д.о.о. Бањалука.

16.  Разматарање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Марије Михал из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.

17.  Разматрање захтјева за рјешавање спора по захтјеву Драга Живановића из Доње Трнове, општина Угљевик, заступаног по пуномоћнику адвокатска канцеларија ''Стевановић'' из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина.

Предсједник
Владислав Владичић