Skip to Content

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање дозволе и сертификата за ХЕ "Богатићи - Нова"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-373-5/18
Датум: 20.11.2018.

На основу члана 54. став 1. и 2. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 15. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13) и члана 17. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 112/13, 60/16 и 112/17), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о поднесеним захтјевима за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије и за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Хидроелектрану "Богатићи - Нова"

Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће "Електродистрибуција" акционарско друштво Пале, поднио је, дана 12.09.2018. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије и, дана 13.09.2018. године, Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Хидроелектрану "Богатићи - Нова", на ријеци Жељезници. 
У поступцима обраде захтјева и приложене документације, утврђено је да су захтјеви комплетни и да садрже:
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије (ОБ.04.01),
• попуњен оригинални образац Захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије (ОБ.04.22) и
• изјаве и доказе који потврђују наводе из поднесених захтјева.
Статус умјешача у поступцима издавања дозволе и издавања сертификата за производно постројење Хидроелектрана "Богатићи - Нова", Регулаторна комисија може одобрити правном и физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступцима и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјевима за издавање дозволе и издавање сертификата. 
Заинтересована лица могу добити информације и остварити увид у поједине документе из захтјева у просторијама Регулаторне комисије, те доставити коментаре, у писаној форми, на поднесене захтјеве који су објављени на интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba".
Коментари на поднесене захтјеве, као и захтјев за стицање статуса умјешача у поступцима могу се доставити најкасније до 27.11.2018. године, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Предсједник
Владислав Владичић