Skip to Content

Обавјештење о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-420-2/18
Датум: 09.11.2018. 

На основу одредби члана 65. став 3. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 95. редовној сједници, одржаној 09.11.2018. године, у Требињу, донијела Закључак о покретању поступака измјена дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу измјене периода важења дозвола, а које су издате рјешењем Регулаторне комисије, како слиједи:
 Рјешење број 01-236-3/14/Р-88-220 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево и 
 Рјешење број 01-243-5/14/Р-88-225 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године Акционарском друштву „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник. 
С обзиром да наведене дозволе за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом престају да важе 31.01.2019. године, Регулаторна комисија је, на основу одредбе члана 63. и 65. став 1. и 2. Правилника о издавању дозвола, на властиту иницијативу, покренула поступке измјена издатих дозвола само у погледу измјене периода важења дозвола.
Закључак о покретању поступака измјена дозвола је објављен на огласној табли и на интернет страници Регулаторне комисије "www.reers.ba". 
Корисници дозвола и заинтересована лица могу поднијети коментаре у писаној форми у вези са било којим питањем око покренутих поступака измјене дозвола. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра. 
Статус умјешача у поступку измјене дозволе, Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које, у свом захтјеву, образложи да има посебан (властити, директан) интерес да учествује у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање у поступку измјене дозволе.
Коментари и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити у писаној форми путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње, Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње, факсом на број: 059/272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 19.11.2018. године. 

Предсједник
Владислав Владичић