Skip to Content

Електране на биогас

Верзија прилагођена за штампање

<<< Назад 

Р.бр.

Назив корисника подстицаја

Назив производног постројења

Број рјешења

Инсталисана снага (МW)

Планирана годишња производња (kWh)

Почетак остваривања права на подстицај

ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС

1.

 "GOLD-MG" д.о.о. за производњу и трговину
Доњи Жабар

БЕ "Buffalo Energy Gold-MG"

01-516-25/15/Р-18-195

0,9900

8.270.000

24.06.2016.