Skip to Content

Подзаконска акта РЕРС-а

Верзија прилагођена за штампање
ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ

ПОДЗАКОНСКА АКТА
РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРАВИЛНИЦИ
ОДЛУКЕ
РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА

 

Подзаконска акта Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске
ПРАВИЛНИЦИ
Правилник о издавању дозвола
Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију
Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу са Обрасцем захтјева
Правилник о изградњи директних гасовода
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом у поступку промјене снабдјевача
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, пречишћени текст
Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса
Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом
Правилник о тарифној методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса
Правилник о извјештавању
Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби
Правилник о повјерљивим информацијама
Методологија за обрачун регулаторне накнаде

 
ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛА
Правилник о издавању дозвола (Службени гласник РС, бр. 7/19)
 
ПРАВИЛНИК О ИЗГРАДЊИ ДИРЕКТНИХ ГАСОВОДА
Правилник о изградњи директних гасовода (Службени гласник РС бр. 34/19)
Врх странице
ПРАВИЛНИК О ЦЕРТИФИКАЦИЈИ ОПЕРАТEРА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА
Правилник о цертификацији оператeра транспортног система природног гаса (Службени гласник РС бр. 31/19)
Врх странице
ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију (Службени гласник РС, бр. 96/12)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију (Службени гласник РС, бр. 15/15)
Упутство за примјену тарифне методологије
Врх странице
ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ
Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу са Обрасцем захтјева (Службени гласник РС, бр. 123/08)
Врх странице
ПРАВИЛНИК О СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПКУ ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Службени гласник РС, бр. 117/14)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Службени гласник РС, бр. 50/16)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (Службени гласник РС, бр. 29/19)
Прилог уз Правилник – Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање
Врх странице
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИСПОРУКУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом  (Службени гласник РС, бр. 90/12)
Прилог 1 уз Опште услове – Квалитет снабдијевања
Врх странице
ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА
Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник РС, бр. 51/14)
Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије
Прилог 2 уз Правилник
Захтјев за одобрење цијена за кориснике транспортног система природног гаса
Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса
Правилник о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник бр. 30/18)
Врх странице
ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА И СНАБДИЈЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом (Службени гласник РС, бр. 51/14)
Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије
Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система природног гаса
Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у РС
Врх странице
ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА
Правилник о методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса (Службени гласник РС, бр. 51/14)
Врх странице
ПРАВИЛНИК О ИЗВЈЕШТАВАЊУ
Правилник о извјештавању (Службени гласник РС, бр. 64/12)
ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Обрасци за електричну енергију
Обрасци за техничке и финансијске податке за производњу ел. енергије
Обрасци за техничке и финансијске податке за дистрибуцију ел. енергије
Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца ел. енергијом
Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ
Обрасци за оператора система подстицаја
Обрасци за мале и сертификоване произвођаче ел. енергије
Обрасци за природни гас
Обрасци за техничке и финансијске податке за транспорт природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање системом за транспорт природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање дистрибуцијом и системом за дистрибуцију природног гаса
Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца природним гасом
Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање природним гасом
Обрасци за нафту и деривате нафте
Обрасци за извјештавање од стране корисника дозвола у сектору нафте и деривата нафте
Врх странице
ПРАВИЛНИЦИ
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА И РЈЕШАВАЊУ СПОРОВА И ЖАЛБИ
Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник РС, бр. 70/10)
Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник РС, бр. 7/19)
Врх странице
ПРАВИЛНИЦИ
ПРАВИЛНИК О ПОВЈЕРЉИВИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
Правилник о повјерљивим информацијама (Службени гласник РС, бр. 10/07)
Врх странице
ПРАВИЛНИЦИ
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУН РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
Методологија за обрачун регулаторне накнаде
Врх странице
ОДЛУКЕ
ОДЛУКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГУЛАТОРНОМ КОНТНОМ ПЛАНУ
Одлука о Јединственом регулаторном контном плану (Службени гласник РС, бр. 39/10)
Упутство за примјену Јединственог регулаторног контног плана (Службени гласник РС, бр. 39/10)
ОДЛУКА О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНИХ РЕГУЛАТОРНИХ НАКНАДА
Одлука о висини једнократних регулаторних накнада (Службени гласник РС, бр. 49/10)
Врх странице
РЕГУЛАТОРНА НАКНАДА
Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 32/19)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 37/18)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 40/17)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2016. годину (Службени гласник РС, бр. 86/16)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2015. годину (Службени гласник РС, бр. 24/15)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2014. годину (Службени гласник РС, бр. 6/14)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2013. годину (Службени гласник РС, бр. 57/13)
Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2012. годину
Одлука о Регулаторној накнади за 2011. годину (Службени гласник РС, бр. 15/11)