Skip to Content

Регистар одузетих дозвола

Верзија прилагођена за штампање

Регистар одузетих дозвола

 

Р.
б.

Регистарски број дозволе

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Врста дозволе

Датум одузимања дозволе

Рјешење о одузимању

дозволе

Датум уписа у регистар

1.

01-487-04/25/08

"Елинг-Инжињеринг" д.о.о. Теслић

Светог Саве 87/А

Теслић

Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

22.12.2008.

01-412-2/08

11.07.2008.

2.

01-545-11/09

"IDIM TRADE"д.о.о. Бијељина

Бијељина, Његошева 55

Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

31.08.2011.

Р-30-465-97/11

 11.09.2009.

3.

01-1019-10/10

"ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Бања Лука, Лазаричка 1

Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

03.11.2011.

01-550-4/11

25.03.2010.

4.

01-402-04-1/23-2/14

Д.о.о. "Руднап" Бања Лука

Бања Лука, Петра Прерадовића 21

Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

24.06.2015.

01-347-5/15/Р-110-123

04.12.2014.
5. 01-344-04-1/42-1/14 "EL-EN SOLUTIONS" д.о.о. Бања Лука Максима Горког бр. 56 Бања Лука Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ 24.06.2015. 01-312-6/15/Р-110-124
04.10.2014.
6. 01-190-04-1/51/14 "Електроисток 1967" д.о.о. Бања Лука Васе Пелагића бр. 10 Бања Лука Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ 11.05.2016. 01-242-6/16/Р-15-159
21.05.2014.
7 01-496-04-1/71/16 "ИНТЕХ" д.о.о. Бања Лука Ул. Бранка Грпчића бр. 2 Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ 28.06.2018. 01-281-7/18/Р-86-171
23.12.2016.