Skip to Content

Registar oduzetih dozvola

Verzija prilagođena za štampanje

Registar oduzetih dozvola

R.
b.

Registarski broj dozvole

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Vrsta dozvole

Datum oduzimanja dozvole

Rješenje o oduzimanju

dozvole

Datum upisa u registar

1.

01-487-04/25/08

"Eling-Inžinjering" d.o.o. Teslić

Svetog Save 87/A
Teslić

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

22.12.2008.

01-412-2/08

11.07.2008.

2.

01-545-11/09

"IDIM TRADE"d.o.o. Bijeljina

Bijeljina, Njegoševa 55

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

31.08.2011.

R-30-465-97/11

 11.09.2009.

3.

01-1019-10/10

"LTS" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, Lazarička 1

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

03.11.2011.

01-550-4/11

25.03.2010.

4

01-402-04-1/23-2/14

D.o.o. "Rudnap" Banja Luka

Banja Luka, Petra Preradovića 21

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

24.06.2015.

01-347-5/15/R-110-123

04.12.2014.

5

01-344-04-1/42-1/14

"EL-EN SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka

Maksima Gorkog br. 56 Banja Luka

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

24.06.2015.

01-312-6/15/R-110-124

04.10.2014.

6

01-190-04-1/51/14

"Elektroistok 1967" d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića br. 10, Banja Luka

Dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

11.05.2016.

01-242-6/16/R-15-159

21.05.2014.

7

01-496-04-1/71/16

"INТЕH" d.о.о. Bаnjа Lukа

Ul. Brаnkа Grpčićа br. 2

Dоzvоlа zа trgоvinu i snаbdiјеvаnjе еlеktričnоm еnеrgiјоm nа tеritоriјi BiH

28.06.2018.

01-281-7/18/R-86-171

23.12.2016.