Skip to Content

Регистар дозвола за производњу електричне енергије

Верзија прилагођена за штампање

Р.бр.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1

01-370-04-1/20-2/13

''Елинг МХЕ'' д.о.о. Теслић

Теслић, Бранка Радичевића 1

23.10.2013.

01-370-12/13/P-70-180

 

23.10.2013.

седам година

2

01-446-04-1/01-2/13

МХ ''ЕРС'' а.д. Требиње

''Хидроелектране на Дрини'' а.д.

Вишеград

Вишеград,

Незуци бр. 42

28.12.2013.

01-446-11/13/Р-74-241

 

28.12.2013.

12 година

3

01-470-04/02-2/14

МХ ЕРС ЗП

 ''Хидроелектране на Врбасу'' АД Мркоњић Град

Мркоњић Град,

ул. Светог Саве бр. 13

28.12.2014.

01-470-10/14/Р-99-350

 

28.12.2014.

12 година

4

01-478-04-1/03-2/13

МХ ЕРС ЗП ''Хидроелектране на  Требишњици'' а.д.

Требиње

Требиње,

ул. Обала Луке Вукаловића бр. 2

28.12.2013.

01-478-11/13/Р-74-240

 

28.12.2013.

12 година

5

01-427-04/07-2/14

МХ ЕРС ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина

Бијељина, ул. Мајевичка 97

28.12.2014.

01-427-6/14/Р-99-351

 

28.12.2014.

10 година

6

01-199-04-1/33-2/14

ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука

Јована Дучића 49

11.07.2014

01-199-12/14/Р-87-203

 

11.07.2014

10 година

7

01-49-04-1/39-1/13

"Таубингер електрик" д.о.о. Фоча

Светосавска бб, Фоча

01.04.2013.

01-49-9/13/Р-60-48

 

01.04.2013.

10 година

8

01-385-04-1/43-1/14

"ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука

Улица Дунавска број 1ц 

30.11.2014.

01-385-11/14/Р-95-300

 

30.11.2014.

10 година

9

01-200-04-1/73/17

Друштво са ограниеном одговорношћу "ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ" Теслић

Ул. Бранка Радичевића бр. 1

29.06.2017.

01-200-31/17/Р-50-151

 

29.06.2017. 2 године

10

01-362-04-1/61-1/17

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају ел. енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"

Сердар Јанка бр. 21

16.10.2017.

01-362-17/17/Р-59-233

 

16.10.2017. 10 година
11 01-448-04-1/04-3/17 ЗП ''РиТЕ УГЉЕВИК'' А.Д. Угљевик Угљевик 28.12.2017. 01-448-11/17/Р-66-294  
28.12.2017. 7 година
12 01-443-04-1/05-3/17 МХ ЕРС - Требиње ЗП РиТЕ Гацко А.Д. Гацко

Гацко,

Грачаница бб

28.12.2017 01-443-11/17/Р-66-295  
28.12.2017 7 година
13 01-478-04-1/63-1/18 "ЕХЕ" друштво за производњу, развој и трговину до.о.
Бања Лука
Улица Дунавска број 1ц 22.01.2018. 01-478-13/17/Р-67-4  
22.01.2018. 10 година
14 01-449-04-1/78/18 "Петрол хидроенергија" д.о.о. Теслић Бранка Радичевић бр. 1 02.03.2018. 01-449-16/17/Р-72-54  
02.03.2018. 2 године
15 01-517-04-1/64-1/18 МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале Ул. Николе Тесле број 12 03.03.2018. 01-517-14/17/Р-72-55  
10 година
16 01-518-04-1/49/18 "Хидроинвест" д.о.о. Рогатица Сердар Јанка бр. 21 01.06.2018. 01-518-13/17/Р-80-129  
01.06.2018. 2 године
17 01-208-04-1/80/18 "Л.С.Б. Електране" д.о.о. Бања Лука Улица Дунавска, бр. 1ц 07.06.2018. 01-208-14/18/Р-82-139  
07.06.2018. двије године
18 01-302-04-1/67-1/18 "ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари Станари бб 16.09.2018. 01-302-13/18/P-92-216  
16.09.2018. 10 година
19 01-320-04-1/68-1/18 Друштво са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Требиње До
бб
06.10.2018. 01-320-14/18/P-93-225  
06.10.2018. 10 година
20 01-373-04-1/82/18 Мјешовити холдинг ''ЕРС'' – МП а.д. Требиње – ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале Ул. Николе Тесле бр. 12, Пале 14.12.2018. 01-373-13/18/Р-98-281  
14.12.2018. 2 године
21 01-362-04-1/83/18 Мјешовити холдинг "ЕРС" – МП а.д. Требиње – ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град Улица Светог Саве бр. 13 27.12.2018. 01-362-13/18/Р-100-303  
27.12.2018. 2 године
22 01-14-04-1/72-1/19 "ЕЛЕКТРОС" д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука Улица Књаза Милоша бб 13.04.2019. 01-14-14/19-Р-109-77  
13.04.2019. 10 година