Skip to Content

Регистар одузетих дозвола

Верзија прилагођена за штампање

Регистар одузетих дозвола

 

Р.
б.

Регистарски број дозволе

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Врста дозволе

Датум одузимања дозволе

Рјешење о одузимању

дозволе

Датум уписа у регистар

1.

01-1052-04-2/10/10

ГАС ПРОМЕТ а.д. Источно Сарајево - Пале

Српских ратника 24, 71420 Пале

Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом

05.06.2014.

01-253-6/14/Р-85-162

25.02.2010