Skip to Content

Registar oduzetih dozvola

Verzija prilagođena za štampanje

Registar oduzetih dozvola

 

R. br.

Registarski broj dozvole

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Vrsta dozvole

Datum oduzimanja dozvole

Rješenje o oduzimanju dozvole

Datum upisa u registar

1.

01-1052-04-2/10/10

GAS PROMET
a.d. Istočno Sarajevo - Pale

Srpskih ratnika 24, 71420 Pale

Dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja prirodnim gasom

05.06.2014.

01-253-6/14/Р-85-162

25.02.2010.