Skip to Content

Извјештаји o раду

Верзија прилагођена за штампање

 

Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2017. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2017. годину (Службени гласник РС бр. 16/19)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2016. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2016. годину (Службени гласник РС, бр. 73/17)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2015. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2015. годину (Службени гласник РС, бр. 92/16)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2014. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2014. годину (Службени гласник РС бр. 82/15)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2013. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 63/14)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2012. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2012. годину (Службени гласник РС бр.  85/13)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2011. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 56/12)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2010. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 65/11)
Content Type Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2009. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2009. годину (Службени гласник РС бр. 92/10)
Извјештај о раду РЕРС-а за 2008. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2008. годину
Content Type Извјештај о раду Регулатора за 2007. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2007. годину
Content Type Извјештај о раду Регулатора за 2006. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја Регулатора за 2006. годину (Службени гласник РС бр. 85/07)
Content Type Извјештај о раду Регулатора за 2005. годину
Content Type Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулатора за 2005 годину (Службени гласник РС бр. 123/06)
Content Type Извјештај о раду Регулатора за 2004. годину
Content Type Одлука Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕЕРС за 2004. (Службени гласник РС бр. 108/05)