Skip to Content

Rješenja sa nadzora

Rješenje o preduzimanju mjera nakon redovne nadzorne provjere - МH "ERS" MP АD Trebinje

Postavljeno u

19.10.2007.
Nalaže se preduzeću Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske -Matično preduzeće, akcionarsko društvo, Trebinje, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon redovne nadzorne provjere- "R i TE Gacko" а.d. Gacko

Postavljeno u

28.09.2007.
Nalaže se preduzeću Rudnik i Termoelektrana Gacko, a.d. Gacko, korisniku početne  dozvole  za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije...

Rješenje o preduzimanju mjera sa redovne nadzorne provjere - МH "ЕRS" а.d. Trebinje "Hihdroelektrane na Drini" а.d. Višegrad

Postavljeno u

28.09.2007.
Nalaže se preduzeću MH "ERS" a.d. Trebinje "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - ''Elektro-Hercegovina'' а.d. Trebinje

Postavljeno u

20.07.2007.
Nalaže se preduzeću ''Elektro–Hercegovina'' a.d. Trebinje, korisniku početne  dozvole  za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere- ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'', а.d. Ugljevik

Postavljeno u

20.07.2007.
Nalaže se preduzeću ''Rudniku i Termoelektrana Ugljevik'', Akcionarsko društvo Ugljevik,  korisniku početne  dozvole  za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - "Hidroelektrane na Vrbasu" а.d. Mrkonjić Grad

Postavljeno u

23.08.2007.
Nalaže se preduzeću "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" а.d. Trebinje

Postavljeno u

23.08.2007.
Nalaže se ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - ZP "Elektrokrajina" а.d. Banja Luka

Postavljeno u

07.09.2007.
NALAŽE SE ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, korisniku početne dozvole  za obavljanje djelatnosti distribucije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - А.D. "Elektro Doboj" Doboj

Postavljeno u

07.09.2007.
Nalaže se A.D. "Elektro Doboj"  Doboj, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije...

Rješenje o preduzimanju mjera nakon izvršene redovne nadzorne provjere - ZEDP "Elektro-Bijeljina" а.d. Bijeljina

Postavljeno u

20.07.2007.
Nalaže se ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, korisniku početne dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije...

Syndicate content