Skip to Content

Дозволе за обављање дјелатности проиводње деривата нафте

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности производње
деривата нафте

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-429-04-3/01-1/15

А.Д. "Рафинерија нафте" Брод

Улица Светог Саве бб, Брод

26.11.2015.

01-429-18/15/Р-118-227

 

26.11.2015.

10 година