Skip to Content

Регистар дозвола за транспорт природног гаса

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности
транспорта природног гаса

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-239-04-2/06-1/14

"Гас промет" а.д. Источно Сарајево - Пале

Српских ратника бб

71420 Пале

31.07.2014.

01-239-5/14/Р-88-223

01-488-7/18/P-102-13 

31.07.2014.

5 година

2.

01-234-04-2/01-1/14

"Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево

Николе Тесле 55 71123 Лукавица

31.07.2014.

01-234-10/14/Р-88-218

 01-488-7/18/P-102-13

31.07.2014.

5 година