Skip to Content

Регистар дозвола за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

Р.
б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-446-04-1/13-4/17

МХ ''ЕРС'' ЗП ''Електро Добој'' АД Добој

Добој, Николе Пашића 77

28.12.2017.

01-446-10/17/Р-65-287


 

28.12.2017.

3 године

2.

01-445-04-1/14-4/17

МХ ЕРС ЗЕДП ''Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина

Бијељина, Мајевичка 97

28.12.2017.

01-445-9/17/Р-65-288

 

28.12.2017.

3 године

3.

01-444-04-1/17-4/17

МХ ЕРС - Матично предузеће А.Д. Требиње ЗП ''Електрокрајина'' А.Д. Бањалука

Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95

28.12.2017.

01-444-10/17/Р-65-286

 
 

28.12.2017.

3 године

4.

01-441-04-1/15-4/17

МХ ЕРС ЗП ''Електродистрибуција'' а.д. Пале

Пале,

Николе Тесле 12

28.12.2017.

01-441-10/17/Р-65-289

 

28.12.2017.

3 године

5.

01-440-04-1/16-4/17

МХ ЕРС Требиње ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње

Требиње,

Јована Рашковића 6

28.12.2017.

 

01-440-12/17/Р-65-290

 

 
 

28.12.2017.

3 године