Skip to Content

Da li je distributer obavezan sa postojeće trofazne NN vazdušne električne mreže da istu priključi podzemnim odgovarajućim kablom na trofazno električno brojilo (strujomjer) ako je sva instalacija propisno urađena od strane ovlaštene firme?

Verzija prilagođena za štampanje

Članom 16. Opštih uslova stav (1) navodi se između ostalog da: "Podnosilac zahtjeva može predložiti način na koji će se objekat priključiti na distributivnu mrežu (nadzemni, podzemni, jednofazni, trofazni priključak)".

Odredbama člana 22. Opštih uslova stav (1) distributeru je data nadležnost da u skladu sa svojim tehničkim rješenjima određuje tip priključka i mjesto u kojem se priključak spaja sa distributivnom mrežom, pri čemu može izaći u susret podnosiocu zahtjeva ukoliko to tehničke i urbanističke mogućnosti dozvoljavaju.

Izbor tipa priključka, u ovom slučaju podzemnog priključka sa stuba nadzemne niskonaponske mreže, zavisi od tehničkih uslova u izdatoj elektroenergetskoj saglasnosti, tj. od ugovora o priključenju.

Prilikom zaključenja ugovora o priključenju između distributera i krajnjeg kupca kojem je izdata elektroenergetska saglasnost prema odredbama člana 42. Opštih uslova uređuju se izgradnja priključka, postupak i rokovi priključenja, način plaćanja i druge pojedinosti u vezi sa priključkom i priključenjem.