Skip to Content

Регистар дозвола за снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Верзија прилагођена за штампање

Регистар дозвола за обављање дјелатности
снабдијевања тарифних купаца природним гасом

Р.б.

Регистарски број дозволе

(услови)

Назив/лични подаци корисника дозволе

Сједиште и адреса корисника дозволе

Датум почетка важења дозволе

Рјешење о издавању дозволе

Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе

Датум уписа у регистар

Период важења дозволе

1.

01-236-04-2/03-1/14

"Сарајево-гас" а.д. Источно Сарајево

Николе Тесле 55 71123 Лукавица

31.07.2014.

01-236-3/14/Р-88-220

01-263-7/17/Р-51-171 

31.07.2014.

3 годинe

01-420-7/18/P-98-280

2.

01-243-04-2/08-1/14

А.Д. "Зворник стан" Зворник

Ул. Светог Саве 3-16

75400 Зворник

31.07.2014.

01-243-5/14/Р-88-225

01-263-7/17/Р-51-171 

31.07.2014.

3 годинe

01-420-7/18/P-98-280