Skip to Content

Tarifni stavovi Gas

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom AD "ZVORNIK STAN" Zvornik

Postavljeno u

15.04.2016.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 15.04.2016. godine, u Trebinju, donijela je...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom AD "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo

Postavljeno u

3.3.2016.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 3. marta 2016. godine, u Trebinju, donijela je...

Rješenje о оdоbrеnju ciјеnе zа оpеrаtеrа trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа - "Gas promet" а.d. Istоčnо Sаrајеvо - Pаlе

Postavljeno u

27.02.2015.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе, nа 102. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 27. fеbruаrа 2015. gоdinе u Тrеbinju, dоniјеlа је...

Rješenje zа оdоbrеnjе ciјеnа zа kоrišćеnjе trаnspоrtnоg sistеmа prirоdnоg gаsа zа diоnicu Kаrаkај - Klаdаnj

Postavljeno u

27.02.2015.
Rеgulаtоrnа kоmisiја zа еnеrgеtiku Rеpublikе Srpskе, nа 102. rеdоvnој sјеdnici оdržаnој 27. fеbruаrа 2015. gоdinе u Тrеbinju...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom, A.D. “Zvornik-stan” Zvornik

Postavljeno u

30.09.2013.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 69. redovnoj sjednici održanoj dana 30.09.2013. godine donijela je Rješenje o davanju saglasnosti...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom, "SARAJEVO-GAS" a.d. Istočno Sarajevo

Postavljeno u

30.09.2013.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 69. redovnoj sjednici održanoj dana 30.09.2013. godine donijela je Rješenje o dvanju saglasnosti...

Rješenje o utvrđivanju tarifnih stavova za korišćenje dijela transportnog sistema prirodnog gasa u RS (Zvornik - Karakaj)

Postavljeno u

18.04.2013.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je Rješenje o utvđivanju tarifnih stavova za korištenje dijela transportnog sistema...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za korišćenje distributivnog sistema prirodnog gasa i na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Postavljeno u

18.04.2012.
Daje se saglasnost na tarifne stavove za korišćenje distributivnog sistema prirodnog gasa i na tarifne stavove za...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Postavljeno u

03.11.2011.
Daje se saglasnost na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom sadržane u tabeli ''G.2. PREDLOŽENA TARIFA''...

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Postavljeno u

26.04.2011.
Daje se saglasnost na tarifne stavove za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom sadržane u tabeli „G.2...

Syndicate content