Skip to Content

Pоstrојеnjа kојa kоriste еnеrgiјu kоја sе dоbiја iz biоgаsа

Verzija prilagođena za štampanje

Pоstrојеnjа kојa kоriste еnеrgiјu kоја sе dоbiја iz biоgаsа

R. br.

Rеgistаrski brој sеrtifikаtа

Prоizvоdnо pоstrојеnjе

Prоizvоđаč

Dаtum pоčеtkа vаžеnjа sеrtifikаtа

Rјеšеnjе о izdаvаnju sеrtifikаtа

Pеriоd vаžеnjа

1

01-366-04-1/Spp-54/16

Biogasna elektrana "BUFFALO ENERGY  GOLD - MG"
Lokacija - na zemljištu označenom kao k.č. br. 2950/13 k.o. Tišina (novi premjer), što odgovara k.č. br. 897/123 k.o. Tišina (stari premjer), Novo Selo, Opština Šamac
instalisana snaga 999 kW
nominalna snaga motora - 999 kW
nominalna snaga generatora - 1.335 kVA

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu "GOLD - MG" Donji Žabar

25.08.2016.

01-366-13/16/R-23-248

5 gоdinа

2