Skip to Content

Rješenja sporova

Rješenje: Milivoje Milošević, Nevesinje

Postavljeno u

10.09.2010.
Odbija se zahtjev Milošević Milivoja iz Nevesinja od 14.07.2010. godine za utvrđivanje obaveze isporuke električne energije MH ERS ZP "Elektro -  Hercegovina"...

Rješenje: Gojko Tešanović, Banja Luka

Postavljeno u

30.06.2010.
Usvaja se zahtjev Tešanović Gojka iz Banja Luke za razdvajanje duga za utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu naplatni...

Rješenje: Nada Ubović, Banja Luka

Postavljeno u

30.06.2010.
Odbija se kao neosnovana žalba Ubović Nade iz Banja Luke i potvrđuje se Rješenje o izdavanju elektroenergetske saglasnosti...

Rješenje: Zdenka Vuksan, Banja Luka

Postavljeno u

13.05.2010.
Usvaja se zahtjev Vuksan (Mirka) Zdenke iz Banja Luke za razdvajanje duga za utrošenu električnu energiju na mjernom mjestu ED broj

Rješenje: Slaven Popović, Šamac

Postavljeno u

15.06.2010.
Odbija se kao neosnovan zahtjev Popović Slavena iz Šamca, od 17.03.2010. godine, protiv MH ERS ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj...

Rješenje: Medić Ruhka, Banja Luka

Postavljeno u

13.04.2010.
Odbija se zahtjev Medić Ruhke iz Banja Lukeu vezi sa odbijanjem isporuke električne energije i tarifama po kojima se isporučuje...

Rješenje: Halil Halilović, Banja Luka

Postavljeno u

13.04.2010.
Odbija se prigovor Halilović Halila iz Banja Luke na obavještenje o isključenju električne energije na mjernom mjestu naplatni broj 101816950 u ulici...

Rješenje: Nedeljko Krajišnik, Banja Luka

Postavljeno u

30.04.2010.
Usvaja se zahtjev i utvrđuje pravo na napajanje električnom energijom Krajišnik Nedeljku iz Banja Luke i nalaže MH ERS ZP „Elektrokrajina“ ...

Rješenje: Miodrag Hrnić, Banja Luka

Postavljeno u

18.02.2010.
USVAJA SE zahtjev Hrnić Miodraga iz Banja Luke i utvrđuje pravo na napajanje električnom energijom na mjernom mjestu ED broj...

Syndicate content