Skip to Content

Obavještenja o javnim nabavkama

Verzija prilagođena za štampanje

Pregled obavještenja o javnim nabavkama koje su u toku

Dobavlјači koji žele da na bilo koji način učestvuju u postupcima javne nabavke (traženje pojašnjenja tenderskog dokumenta, dostavlјanje ponude i sl.), su obavezni da o preuzimanju tenderske dokumentacije obavijeste naručioca. 

Obrazac obavještenja o preuzimanju se može preuzeti OVDJE.

Ukoliko je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki BiH, pravo učešća u predmetnom postupku javne nabavke (traženje pojašnjenja tenderskog dokumenta, dostavlјanje ponude i sl.) će imati samo ponuđači koji su registrovani da su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala.

R. br.

Prеdmеt nаbаvkе

Brој i dаtum оbаvјеštеnjа

Vrstа pоstupkа

Оznаkа iz Јеdinstvеnоg rеgistrа јаvnih nabavki

1

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2019. godine

Poziv broj 01-67-2/19 od 07.02.2019.

Postupak javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN

80530000-8

2 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu Poziv broj 01-68-2/19 od 07.02.2019. Postupak javne nabavke u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN 55110000-4